OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 10282
Ime enote:  Kalce pri Logatcu – Rimskodobna naselbina Na vodicah

 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
naselbina
Tekstualni opis enote:
Rimskodobna naselbina, formirana ob takratni cesti Aquileia – Poetovio – Sirmium in v neposredni bližini izvira pitne vode. Novčne najdbe jo datirajo v čas med 1. stol. p.n.št. do 4. stol. Severno ob cesti so vidne ostaline kamnitega objekta.
Datacija enote: rimska doba
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KALCE
Občina: LOGATEC 
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013