OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 23116
Ime enote:  Kalce pri Logatcu – Arheološko najdišče Pod Pišajami 
 

  
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote: posamična najdba
Tekstualni opis enote:
Z zaščitnim sondiranjem (1995) odkrita nasutja z rimskodobnimi predmeti (Notranjski muzej Postojna); najdišče ni v celoti raziskano.
Datacija enote: rimska doba
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KALCE
Občina: LOGATEC 
 
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013