Javni poziv

 

Oddaja ponudbe: do vključno 14. 7. 2021, do 10. ure.