V noči iz sobote, 24., na nedeljo, 25. decembra 2016, bodo nočne linije obratovale dlje, in sicer do 1.15 ure zjutraj. Na Silvestrovo bodo nočne linije mestnih avtobusov N1, 2, N3, N5, 6, in 11B obratovale celo noč z intervali od 30 do 40 minut. V času počitnic veljajo tako v mestnem kot v medkrajevnem potniškem prometu LPP počitniški oziroma medpraznični vozni redi.
Več o obratovanju linij med prazniki si prosim preberite v priloženem sporočilu za javnost.

Ob tej priložnosti se vam zahvaljujem za izjemno sodelovanje skozi vse leto.

Želim vam prijeten, mladosten skok v novo leto, s polno mero optimizma, ter obilo zdravja in zadovoljstva v letu 2017.
Naj se kleni načrti za prihodnost uresničijo nam vsem,

lep pozdrav,
Tamara Deu

 

Obratovanje linij LPP med prazniki

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, D.O.O.
Celovška cesta 160
1000 Ljubljana

T +386 1 58 22 460
F +386 1 58 22 550

E mail@lpp.si
S www.lpp.si

Ljubljana, 22. december 2016 – V noči iz sobote, 24., na nedeljo, 25. decembra 2016, bodo nočne linije obratovale dlje, in sicer do 1.15 ure zjutraj. Na Silvestrovo bodo nočne linije mestnih avtobusov N1, 2, N3, N5, 6, in 11B obratovale celo noč z intervali od 30 do 40 minut. V času počitnic veljajo sicer tako v mestnem kot v medkrajevnem potniškem prometu LPP počitniški oziroma medpraznični vozni redi.

Mestni potniški promet
V noči iz 24. na 25. decembra 2016 bodo avtobusi na nočnih linijah N1 (Bavarski dvor – Brod), 2 (Nove Jarše – Zelena Jama), N3 (Bavarski dvor – Rudnik), N5 (Podutik – Bavarski dvor – Štepanjsko naselje), 6 (Črnuče – Dolgi most) in 11B (Bežigrad – Zalog) vozili do 1.15 ure. Na Silvestrovo bodo omenjene nočne linije obratovale celo noč v intervalih na 30 do 40 minut.
V mestnem potniškem prometu bodo v času šolskih počitnic, od 27. do 30. decembra 2016, veljali posebni (počitniški) vozni redi. Izjema bodo linije 15, 21, 26, 27 in 30, kjer vozni redi ostanejo nespremenjeni.

Na liniji 25 bodo odhodi iz začetnih postajališč (Medvode, Zadobrova) nespremenjeni, odhodi iz vmesnih postajališč pa bodo prilagojeni prometnim razmeram, kar pomeni, da bodo avtobusi na vmesna postajališča pripeljali prej kot sicer.

Vozne rede (mestni potniški promet in integrirane linije) si lahko ogledate na povezavi:http://www.lpp.si/javni-prevoz/vozni-redi (zavihki “posebni”).

Medkrajevni potniški promet

Medkrajevni avtobusi bodo dva dni, 26. decembra 2016 in 2. januarja 2017, obratovali po nedeljskem voznem redu. Med novoletnimi počitnicami, od 27. do 30. decembra 2016, pa bodo obratovali po medprazničnih voznih redih, kar pomeni, da bodo zaradi zmanjšane pretočnosti potnikov v času praznikov in počitnic vozili redkeje.

Vozne rede (medkrajevni potniški promet) si lahko ogledate na povezavi: http://www.lpp.si/javni-prevoz/vozni-redi-medkrajevni-potniski-promet/vozni-redi-redni