Štev.: 478-49/2019-11-4
Datum: 02.12.2019

Občinska uprava Občine Logatec objavlja na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13 – v nadaljevanju ZUP)

Javno naznanilo 

S tem javnim naznanilom, objavljenim na spletni strani Občine Logatec, oglasni deski Občine Logatec in oglasni deski KS Naklo, se vročijo odločbe št. 478-49/2019-11-4 z dne 02.12.2019, št. 478-49/2019-12-6 z dne 2.12.2019 in št. 478-49/2019-13-7 z dne 2.12.2019 ter sklep Občinskega sveta Občine Logatec št. 013-12/2019-35 z dne 25.11.2019.

Vročitev velja skladno s 94. členom ZUP  za opravljeno, po poteku 15 dni od dneva, ko je bilo naznanilo objavljeno na spletni strani in obeh oglasnih deskah.

 

– 478-49/2019-11-4

– 478-49/2019-12-6

– 478-49/2019-13-7

– Sklep občinskega sveta