Javno naznanilo o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in poziv k napovedi sprememb podatkov v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Logatec za leto 2017 (Logaške novice, št. 12/16 (str. 54))