V postopku pripave občinskega podrobnega prosotrskega načrta – OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov za kmetijo Demšar – bo organizirana javna razgrnitev z javno obravnavo.

Javna razgrnitev: od 6.10.2022 do 7. 11. 2022

Javna obravnava: 27. 10. 2022 ob 17. uri

Več: javno naznanilo in https://logatec.si/index.php/predpisi/predlogi-predpisov/oppn/5903-oppn-na-kmetijskih-zemljiscih-brez-spremembe-namenske-rabe-za-gradnjo-kmetijskih-objektov-za-kmetijo-demsar