Naročnik Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v razpisni dokumentaciji, predložijo svojo ponudbo za javno naročilo Prevoz učencev iz občine Logatec v osnovne šole v šolskih letih 2016/2017, 2017/2018 in 2018/2019, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 3. 3. 2016, pod številko objave številka objave JN1484/2016.

Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z razpisno dokumentacijo naslavljati na Portal javnih naročil do vključno 5. 4. 2016, preko katerega bodo posredovani tudi odgovori (kot je navedeno v razpisni dokumentaciji).

Rok za predložitev ponudbe je najpozneje do četrtka 14. 4. 2016 do 9.00 ure na sedežu naročnika Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, prvo nadstropje.

Razpisna dokumentacija je pripravljena v pdf obliki obrazca, ki ga je možno shranjevati, izpolnjevati in tiskati. Priporočamo, da razpisno dokumentacijo pred začetkom izpolnjevanja shranite v svoj računalnik in jo izpolnjujete na tem vašem shranjenem mestu.

 

Obvestila: 

1. Naročnik obvešča ponudnike, da je bil v petek, 8. aprila 2016, na Portalu javnih naročil, pod številko JN000157/2016-K01, objavljen popravek v zvezi z javnim naročilom za Prevoz učencev iz občine Logatec v osnovne šole v šolskih letih 2016/2017, 2017/2018 in 2018/2019.

2. Naročnik v okviru odgovora na vprašanje ponudnika, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 12. 4. 2016 ob 7:17 uri, posreduje izsek iz sistema Prostorskega informacijskega sistema občin (PISO), ki prikazuje odcep Pikelca.

 

3. Naročnik obvešča ponudnike, da je bil v četrtek, 14. aprila 2016, na Portalu javnih naročil, pod številko JN000351/2016-K01, objavljen popravek v zvezi z javnim naročilom za Prevoz učencev iz občine Logatec v osnovne šole v šolskih letih 2016/2017, 2017/2018 in 2018/2019.

 

4. Naročnik obvešča ponudnike, da je bil v sredo, 4. maja 2016, na Portalu javnih naročil, pod številko JN000946/2016-K01, objavljen popravek v zvezi z javnim naročilom za Prevoz učencev iz občine Logatec v osnovne šole v šolskih letih 2016/2017, 2017/2018 in 2018/2019.