Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v razpisni dokumentaciji, predložijo svojo ponudbo za javno naročilo za modernizacijo lokalne ceste LC 226150 Zavratec – Vrh Sveti Trije Kralji od km 2,050 do km 3,100 (I=1,050 km Hleviše – Dolina), ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 16. 4. 2015, številka objave: JN2380/2015.

Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z razpisno dokumentacijo naslavljati na Portal javnih naročil, preko katerega bodo posredovani tudi odgovori (kot je navedeno v razpisni dokumentaciji).
Rok za predložitev ponudbe je najpozneje do dne 7. 5. 2015 do 9.00 ure na sedežu naročnika – Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, prvo nadstropje.

Razpisna dokumentacija je pripravljena v pdf obliki obrazca, ki ga je možno shranjevati, izpolnjevati in tiskati.
Priporočamo, da razpisno dokumentacijo pred začetkom izpolnjevanja shranite v svoj računalnik in jo izpolnjujete na tem vašem shranjenem mestu.

popisi del

detajli

situacija

razpisna dokumentacija

razpisna dokumentacija (.doc oblika)