Javno naročilo je objavljeno na Portalu JN pod številko objave: NMV845/2015, dne 18. 2. 2015. na tem mestu je objavljena tudi razpisna dokumentacija.

Rok za oddajo ponudb: 10. 3. 2015 do 9.00 ure.
Odpiranje ponudb: 10. 3. 2015 ob 10.00 uri.