Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v razpisni dokumentaciji, predložijo svojo ponudbo za javno naročilo Dobava in montaža opreme za vrtec Rovte, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 30. 4. 2015, številka objave: JN2733/2015.

Predmet naročila je notranja oprema (brez tehnološke opreme kuhinje) in zunanja oprema – zunanja igrala na igrišču.

Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z razpisno dokumentacijo naslavljati na Portal javnih naročil, preko katerega bodo posredovani tudi odgovori (kot je navedeno v razpisni dokumentaciji) do 12. 5. 2015 do 10.00 ure.

Rok za predložitev ponudbe je najpozneje do dne 19. 5. 2015 do 9.00 ure na sedežu naročnika – Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, prvo nadstropje.

Razpisna dokumentacija je pripravljena v pdf obliki obrazca, ki ga je možno shranjevati, izpolnjevati in tiskati. Priporočamo, da razpisno dokumentacijo pred začetkom izpolnjevanja shranite v svoj računalnik in jo izpolnjujete na tem shranjenem mestu.

Popisi del za ponudbeni predračun so pripravljeni za notranjo in zunanjo opremo vrtca Rovte.

Za pripravo ponudbe si ponudniki lahko v prilogah ogledajo načrte objekta in opreme ter zunanjega igrišča (8,68 MB).

Popisi del (v xls):
notranja oprema
zunanja oprema
rekapitulacija

Pojasnila ponudnikom
– športna oprema actigym v športni igralnici