Obveščamo vas, da je rok za pričetek oddaje vlog za Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Logatec za leto 2013 spremenjen zaradi državnega praznika in sicer je rok pričetka oddaje vlog za javni razpis od 2. 4. 2013 od vključno 8:00 ure dalje. Vse ostalo glede roka za oddajo vlog in način predložitve vlog ostaja nespremenjeno iz besedila Javnega razpisa za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Logatec za leto 2013, objavljeno v Logaških novicah, št. 3/2013.

– Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Logatec za leto 2013 (Logaške novice, št. 3/13 (str. 6))
Razpisna dokumentacija
obrazec 1 – naložbe v kmetijska gospodarstva
obrazec 2 – tehnična podpora