Društvo Drobnovratnik objavlja Javni natečaj za izdelke iz lesa. Natečaj je razpisan okviru projekta »Spoznavanje Pivških presihajočih jezer s kolesi«, ki ga sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor.

Namen natečaja je spodbuditi oblikovanje in rabo izdelkov iz domačih vrst lesa ter tako povečati poznavanje in pomen lesa kot materiala v vsakdanjem življenju. Izdelki naj bodo vsebinsko povezani z naravnimi znamenitostmi, biotsko raznovrstnostjo in/ali kulturno-etnološko dediščino Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera. Natečaj razpisujemo v treh kategorijah izdelkov: a) uporabni izdelek, b) okrasni izdelek in c) izdelek za označitev in opremo pešpoti in drugih označenih poti v naravi.

Vsak prijavitelj lahko na natečaju sodeluje z največ po enim izdelkom v posamezni razpisani kategoriji. Izdelke morajo prijavitelji oddati najkasneje do petka, 8. maja 2015. Izdelke skupaj z izpolnjeno prijavnico sprejemamo v Pivki, na naslovu Prečna ulica 1, po predhodnem dogovoru po elektronski pošti na e-naslov dunja.mahne@gmail.com .
Tričlanska strokovna komisija bo izmed vseh prejetih izdelkov izbrala po enega zmagovalnega v vsaki razpisani kategoriji.
Nagrada za nagrajeni izdelek v posamezni kategoriji znaša 300 EUR bruto. Vsi prejeti izdelki bodo razstavljeni na zaključnem dogodku v okviru projekta, ki bo 30. maja 2015 v vasi Trnje pri Pivki.

Vabljeni k sodelovanju na natečaju, ki je objavljen tukaj.