Na severnem pobočju pod vrhom Jakovice, vzpetine pri Lazah ob Planinskem polju, je romarska cerkvica Sv. Marije v Leščevju, ki je zgrajena nad vodnim virom. Legenda pripisuje vodi zdravilni učinek, predvsem naj bi pomagala pri zdravljenju očesnih bolezni.

Lokacija:  na severnem pobočju jakovškega hriba