OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 15158
Ime enote:  Jakovica – Domačija Jakovica 1 
  

 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
domačija, kmečka hiša, hlev, senik, svinjak
Tekstualni opis enote:
Domačija: ob breg zidana pritlična hiša s tlorisom v L s kamnitim portalom na vhodu z letnico 1845; zidan hlev s senikom ter svinjaki.
Datacija enote: druga četrtina 19. stol., 1845
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: JAKOVICA
Občina: LOGATEC
Lokacija:
Jakovica 1. Domačija leži v južnem delu vasi, zahodno od cerkve sv. Mihaela.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013