OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 23118
Ime enote:  Jakovica – Arheološko območje Mrzla jama 
 

  
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
arheološko območje, jamska postojanka
Tekstualni opis enote:
Glede na prazgodovinske najdbe v Vranji jami, predstavlja Mrzla jama, ki je dejansko drugi, nižji vhod v Vranjo jamo, potencialno arheološko najdišče.
Datacija enote: prazgodovina
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: JAKOVICA
Občina: LOGATEC
Lokacija:
 
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013