OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 23119
Ime enote:  Jakovica – Arheološko najdišče Skednena jama-južni vhod 
  

 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
jamska postojanka
Tekstualni opis enote:
V Skedneni jami (južni vhod) so bile odkrite površinske arheološke najdbe (lončenina).
Datacija enote: prazgodovina
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: JAKOVICA
Občina: LOGATEC
Lokacija:
 
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013