V Uradnem listu Republike Slovenije št. 45/10 je bil dne 4. 6. 2010 objavljen Zakon o ontegriteti in preprečevanju korupcije, ki je stopil v veljavo dne 5. 6. 2010 in prinaša vrsto novosti ter hkrati obveznosti tako za državne organe in organe lokalne skupnosti, javne agencije, javne zavode, javne sklade, javne gospodarske zavode ter druge osebe javnega prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti kot tudi za druge zavezance. Komisija za preprečevanje korupcije ostaja samostojen in neodvisen državni organ, ki z namenom krepitve učinkovitega delovanja pravne države in preprečevanja njenega ogrožanja s koruptivnimi dejanji v okviru in na podlagi zakonov samostojno izvršuje pristojnosti in opravlja druge naloge. Komisija je s sprejetjem tega zakona pridobila nove naloge in pristojnosti ter postala prekrškovni organ.
V priponki so na kratko prikazane pomembnejše nove vsebine oziroma določbe omenjenega zakona ter obveznosti, v skladu s katerimi bodo morali ravnati zavezanci iz zakona.

Več