Preskoči na vsebinoPlaninsko polje je eno tipičnih kraških polj, nastalih v Notranjskem podolju. Razteza se na okrog 11 km² površine in povezuje občine Logatec, Postojna in Cerknica.

Dno Planinskega polja je povprečno 447 m nad morjem ležeča kraška votlina, ugreznjena med dolomitno Planinsko goro (790 m) na zahodu, Mrzli grič (605 m) in Stari grad (703 m) na jugu, nizko gričevje ob železniški progi na severozahodu, proti Logatcu na severni strani pa polje zapira Lanski vrh (547 m). Kotlina je napolnjena z jezerskimi naplavinami, dno pa je deloma iz prepustnega dolomita, deloma iz votlikavih apnencev. Posebej izraziti so južni, zahodni in severozahodni rob polja z izviri, ter vzhodni in severovzhodni rob s kopico ponorov. Polje nima površinskih pritokov, temveč vodo dobiva samo iz pravih kraških izvirkov. Planinsko polje je prva večja sovodenj v kraškem porečju Ljubljanice, saj se tu zbira kar tri četrtine voda celotnega porečja.

Reka Unica se vije po polju v dolžini 18 km.

Poplave na Planinskem polju so postale del življenja ljudi, ki živijo ob njem. Ko pretok Unica pri gradu Haasberg preseže 60 m³/s, ponorom zmanjka sape. Unica prestopi bregove in se razlije po polju. Poplave se pojavljajo večkrat na leto, pogostejše so v pozni jeseni in zgodnji pomladi, trajajo pa od nekaj dni do nekaj mesecev. Najvišja voda sega 10 m nad nivo polja in tedaj 40 milijonov m³ vode zalije 10 km² površin.

Zaradi svoje, z letnimi časi spreminjajoče se podobe, je Planinsko polje zanimivo za vse, ki radi zahajajo v naravo. Najbolj priljubljene oblike rekreacije so sprehodi, tek, kolesarjenje, jahanje in pozimi tudi drsanje. Unica omogoča številne vodne športe, med katere sodijo plavanje, ribolov in v času poplav tudi čolnarjenje.

Ceste in poti so danes dvignjene in prevozne ob manjših poplavah, v preteklosti pa so se ljudje v času poplav od naselja do naselja lahko prevažali samo s čolni.

Med pomembnejše rastlinstvo Planinskega polja sodijo rušnata mastnica, zdravilna strašnica, veliki trpotec, kačji jezik, močvirski svišč, usnjati silj in rosika. Tu je edino slovensko rastišče ogrožene travniške morske čebulice (Scilla litardierei), ki je večletna rastlina s svetlo modro obarvanimi cvetnimi listi. Zaradi omenjenih rastlin je celotno rastišče zavarovano in velja za neprecenljivo botanično naravno dediščino.

Najbolj razširjeni drevesni vrsti v okoliških gozdovih sta smreka in jelka, dopolnjujejo ju listavci, predvsem bukev.

Med gozdnimi živalskimi vrstami prevladujeta srnjad in jelenjad. Gozdovi v zaledju Planinskega polja pa so tudi življenjski prostor rjavega medveda in risa.

Na polju najdemo 78 različnih vrst metuljev, med katerimi so tudi ogroženi strašničin modrin, petelinček in grintavčev pisanček.

Planinsko polje s svojo pestro mozaično pokrajino poplavnih travnikov, grmišč in dreves ponuja ugodne pogoje za gnezdenje številnim pticam. Med najpomembnejše sodijo kosec, kozica, poljski škrjanec, repaljščica ter rjava in pisana penica.

Polje je tudi odlično počivališče za ptice selivke, kot so bela in črna štorklja, siva in velika bela čaplja ter številne race in pobrežniki, npr., vodomci, ki po poplavljenih plitvinah najdejo obilico hrane. Občasno se na Planinskem polju zadržuje tudi orel belorepec.

Zaradi kosca, ki je ogrožen že po vsem svetu, je Planinsko polje pridobilo oznako mednarodno pomembnega območja za ptice IBA (Important Bird Areas).

Kraji ob robu Planinskega polja so tesno povezani z ribolovom, saj je reka Unica s svojim ribjim bogastvom, postrvmi, lipani in ščukami ter krapi pravi raj za ribiče z vsega sveta.

Lanski vrh - področje severno od Planinskega polja, je svetovni fenomen, saj je na njem oz. bolje rečeno v njem, kar 50 jam/km2, medtem ko je slovensko povprečje 10 jam/km2. Večinoma gre za brezna. 

http://www.katasterjam.si/

 

 1. Andrejevo brezno
 2. Andrejevo brezno na Strmici
 3. Anzelcova jama
 4. Babni dol
 5. Bajtna jama
 6. Bazinov brezen
 7. Bazinova dolina - cipresasta smreka
 8. Binetova jama
 9. Blatno brezno pri Koritih
 10. Borisov dihalnik
 11. Breučičevo brezno
 12. Brezen na Filipcovem griču
 13. Brezen na Oglnicah
 14. Brezno 1 ob Krožni cesti
 15. Brezno 1 pod Gradiščem
 16. Brezno 1 pod Gradišnico
 17. Brezno 1 pod Ženčkom
 18. Brezno 1 pred Tešmarco
 19. Brezno 1 pri Jocovi jami
 20. Brezno 1 pri Kaliških koliševkah
 21. Brezno 1 pri Skedneni jami
 22. Brezno 1 v Bretetovi dolini
 23. Brezno 1 v Hrvatih
 24. Brezno 1 v Lanskem vrhu
 25. Brezno 1 v Mali Smrečnici
 26. Brezno 1 v oddelku 16/c
 27. Brezno 1 v oddelku 22/c
 28. Brezno 1 v oddelku 6-b
 29. Brezno 1 v Špeharjevem talu
 30. Brezno 1 za Dolgo dolino
 31. Brezno 2 na Lanskem vrhu
 32. Brezno 2 ob Krožni cesti
 33. Brezno 2 ob stari Trajbarci
 34. Brezno 2 pod Gradiščem
 35. Brezno 2 pod Gradišnico
 36. Brezno 2 pod Javorovim gričem
 37. Brezno 2 pod železniško postajo Planina
 38. Brezno 2 pod Ženčkom
 39. Brezno 2 pred Tešmarco
 40. Brezno 2 pri Kaliških koliševkah
 41. Brezno 2 pri Logarnici Ravnik
 42. Brezno 2 pri Skedneni jami
 43. Brezno 2 v Bretetovi dolini
 44. Brezno 2 v Hrvatih
 45. Brezno 2 v Mali Smrečnici
 46. Brezno 2 v oddelku 17-d
 47. Brezno 2 v oddelku 21/c GGE Ravnik
 48. Brezno 2 v Špeharjevem talu
 49. Brezno 3 pod Krožno cesto
 50. Brezno 3 v oddelku 17-d
 51. Brezno 4 v oddelku 17-d
 52. Brezno blizu Filipa
 53. Brezno brez dna
 54. Brezno Gicipi
 55. Brezno gozdarja Markota
 56. Brezno gozdarskega mačka
 57. Brezno I pri kamnu 17 - oddelek 8 (Laze)
 58. Brezno II pri kamnu 17 v oddelku 8 (Laze)
 59. Brezno IV/1 ( Lanski Vrh)
 60. Brezno IV/119 (Lanski Vrh)
 61. Brezno IV/20 (Lanski Vrh)
 62. Brezno IV/22 (Lanski vrh)
 63. Brezno IV/25 (Lanski Vrh)
 64. Brezno IV/3 (Lanski Vrh)
 65. Brezno IV/33 (Lanski Vrh)
 66. Brezno IV/34 (Lanski Vrh)
 67. Brezno IV/35 (Lanski Vrh)
 68. Brezno IV/36 (Lanski Vrh)
 69. Brezno IV/8 (Lanski vrh)
 70. Brezno IX/1
 71. Brezno IX/2
 72. Brezno na dolgem grebenu
 73. Brezno na Lanskem vrhu
 74. Brezno na Lazih
 75. Brezno na meji oddelku 18-c in 18-d
 76. Brezno na meji oddelku 25-26 RR
 77. Brezno na Milah
 78. Brezno na Plesu
 79. Brezno na Prečnem hribu
 80. Brezno na robu udorne doline
 81. Brezno na Stari železnici
 82. Brezno na trasi
 83. Brezno nad jamo v Dolenjih Lokah
 84. Brezno nad postajo Planina
 85. Brezno nad požiralnikom v Cestah
 86. Brezno nad Slaven dolom
 87. Brezno ob AC Logatec-Unec v Lomu (P 70+16)
 88. Brezno ob cesti Laze-Logatec
 89. Brezno ob kamnolomu
 90. Brezno ob Lovretovi poti
 91. Brezno ob meji
 92. Brezno ob poti
 93. Brezno ob Stari cesti 501
 94. Brezno ob Trskovi poti
 95. Brezno ob udornici
 96. Brezno pod Cigansko ravnijo
 97. Brezno pod mokro smreko
 98. Brezno pod železnico
 99. Brezno pod železnico pri postaji Planina
 100. Brezno pri Bončinu
 101. Brezno pri Brstoni
 102. Brezno pri bunkerju v Suhem hribu
 103. Brezno pri Čebeljih vikendih
 104. Brezno pri čuvajnici 440 v Logatcu
 105. Brezno pri Dolčku
 106. Brezno pri Erjavcu
 107. Brezno pri Grižarju
 108. Brezno pri Kalcah
 109. Brezno pri Kališki koliševki
 110. Brezno pri kasarni
 111. Brezno pri Kobilnici
 112. Brezno pri Komovcovi poti
 113. Brezno pri Kukovici
 114. Brezno pri logarski hiši na Ravniku
 115. Brezno pri Logatcu
 116. Brezno pri Mali Smrečnici
 117. Brezno pri malinah
 118. Brezno pri Medvedovi jami
 119. Brezno pri mostu čez Lenarčico
 120. Brezno pri protitankovski prepreki
 121. Brezno pri Radeckem
 122. Brezno pri Veliki jami za Lenaršico
 123. Brezno pri Zadnji Ribi
 124. Brezno Šalabajzar
 125. Brezno v Burnikovi senožeti
 126. Brezno v Črtežu
 127. Brezno v Enškovem gozdu
 128. Brezno v Farbarjevem štantu
 129. Brezno v Faturjevem talu
 130. Brezno v gozdu Gorjan Marjana
 131. Brezno v Gradiščah
 132. Brezno v grezu
 133. Brezno v Habjanovih kotih
 134. Brezno v kaliču
 135. Brezno v Lukcovi senožeti
 136. Brezno v Matičkovem Lazu
 137. Brezno v Mežečevem talu
 138. Brezno v Mulajevem talu
 139. Brezno v oddelku 12-a (Laze)
 140. Brezno v oddelku 17-a GGE Ravnik
 141. Brezno v oddelku 17-d
 142. Brezno v oddelku 18-b (Laze)
 143. Brezno v oddelku 33-a GGE Ravnik
 144. Brezno v oddelku 7/a GE Ravnik
 145. Brezno v Oglenicah
 146. Brezno v Pošnah v Novem svetu
 147. Brezno v Povšah pod Ravnikom
 148. Brezno v protitankovski prepreki
 149. Brezno v Pšeničnem dolu
 150. Brezno v Ruski rajdi
 151. Brezno v skalah
 152. Brezno v škrapljah
 153. Brezno v Štefanovi senožeti
 154. Brezno v Štefetovem talu
 155. Brezno v Suhem vrhu
 156. Brezno v Tratnikovem koniku
 157. Brezno v Velikem Dolcu
 158. Brezno v Vodicah
 159. Brezno v Vogencah
 160. Brezno v zavoju vojaške ceste
 161. Brezno veteranov
 162. Brezno VIII/8 (Lanski Vrh)
 163. Brezno za cerkvijo v Grčarevcu
 164. Brezno za Fičurjevo ogrado
 165. Brezno za KLI-jem
 166. Brezno za Kupo
 167. Brezno za Ojstrim vrhom
 168. Brezno za svinjskim hlevom
 169. Brezno zlate skrinje
 170. Brlog nad Lenarčico
 171. Brusova jama
 172. Brusove rupe
 173. C 45
 174. Čakovcovo brezno
 175. Canon
 176. Češirkova jama
 177. Cigaletova jama
 178. Ciganska jama v Sopoti
 179. Cimetova jama
 180. Črni potok pri Logatcu
 181. Davidovo brezno
 182. Dednik - močvirje in ribnik
 183. Derenčinov brezen
 184. Desna jama ob poti k jamarski koči
 185. Deželova jama
 186. Deževnik
 187. DG 69
 188. Dihalnik na Strmici
 189. Dihalnik pod Borisovim dihalnikom
 190. Dinozavrove stopinje
 191. Dolarjeva jama
 192. Dolček
 193. Dolenji Logatec - divja kostanja
 194. Dolenji Logatec - lipa
 195. Dolinarjev brezen
 196. Dvojno brezno pod Orlovim vrhom
 197. Dvojno brezno pri Lenarčici
 198. EKO 450
 199. Erikov ribnik
 200. Fapa
 201. Felicijanov brezen
 202. Firštova jama
 203. Gabrnška jama
 204. Gašpinova jama
 205. Gnezdovka
 206. Gnezdovo brezno
 207. Gobova jama
 208. Godeškina jama
 209. Godobolska jama
 210. Gorenji Logatec - lipa na Taboru
 211. Gradišče - duglazije
 212. Gradišnica
 213. Grčarevec - duglaziji
 214. Gregorjeva kamra
 215. Grudnovo brezno
 216. Habičev kevderc
 217. Habjanova jama
 218. Habjanovo brezno
 219. Hermanova jama
 220. Hermanovo brezno v oddelku 31/d
 221. Hladnikova Jama
 222. Hleviše - cipresasta smreka
 223. Horvatov kevdrc
 224. Hudičevo brezno
 225. Ičotova jama
 226. Ikina jama
 227. Istenič Francova jama
 228. Istenič Janezova jama
 229. Ivanov brezen
 230. Izgubljena jama pri Lenarčici
 231. Izgubljeno brezno
 232. Jačka
 233. Jačka 1
 234. Jačka 2
 235. Jačka 3
 236. Jadkova jama
 237. Jakovica - maklen
 238. Jakovski grič - izvir
 239. Jakovški studenec
 240. Jama 1 na Ferjanovem griču
 241. Jama 1 Pod stenami
 242. Jama 1 pod Suhim rebrom
 243. Jama 1 v oddelku 22
 244. Jama 1 v Starem koniku
 245. Jama 2 na Ferjanovem griču
 246. Jama 2 ob stari Trajbarci
 247. Jama 2 Pod stenami
 248. Jama 2 pod Suhim rebrom
 249. Jama 2 pri Lenarščici
 250. Jama 2 v oddelku 21
 251. Jama 2 v oddelku 22
 252. Jama 2 v Starem koniku
 253. Jama 3 ob stari Trajbarci
 254. Jama 3 v oddelku 22
 255. Jama Cmok
 256. Jama dvojčka
 257. Jama Gulpa
 258. Jama Kloka
 259. Jama Kobilnica
 260. Jama Medvednica
 261. Jama na Brusovem
 262. Jama na lovski meji
 263. Jama na ogradi pod Tolstim vrhom
 264. Jama na Primčevi gmajni
 265. Jama na razpotju
 266. Jama nad požiralnikom na Dolenjih Lokah
 267. Jama nad Vranjo jamo
 268. Jama ob poti pri Korčku
 269. Jama ob progi
 270. Jama pod Čopkom
 271. Jama pod Globoko dolino
 272. Jama pod grobom
 273. Jama pod Javorjevim gričem
 274. Jama pod Turkovo ogrado
 275. Jama pri apnenici
 276. Jama pri Bazinu
 277. Jama pri Breznu gozdarskega mačka
 278. Jama pri Dolčku
 279. Jama pri Dolenjih Lokah
 280. Jama pri Farbarjevem štantu
 281. Jama pri koti 498
 282. Jama pri Laški kukavi
 283. Jama pri Lavrinovi ogradi
 284. Jama pri Petrovcovih vodicah
 285. Jama pri ponorih v Cestah
 286. Jama pri rimskem zidu
 287. Jama pri Šemonovem breznu
 288. Jama pri Šemrlu
 289. Jama pri Stari žagi
 290. Jama pri Trnovški jami
 291. Jama pri zahodnem robu Lenarščice
 292. Jama Puščica pod Zlatorogom
 293. Jama srnjakove lobanjice
 294. Jama sv. Brigite
 295. Jama sv. Prvoaprilija
 296. Jama Sv. Treh Kraljev
 297. Jama sv. Uršule
 298. Jama v Dolenjih Lokah
 299. Jama v Gošarjevih rupah
 300. Jama v Kukavici
 301. Jama v Rovtah
 302. Jama v Rusovem talu
 303. Jama v Sopoti
 304. Jama v Trepetličju
 305. Jama v Velikem Dolcu
 306. Jama v Veliki jami
 307. Jama v veliki Smrečnici
 308. Jama v Vranji peči
 309. Jame dvojčki pri Vranji jami
 310. Jankotovo brezno v Suhem hribu
 311. Javor v Numareh
 312. Jeriševa jama
 313. Jezerc
 314. Ježevka
 315. Jocova jama
 316. Jurčkov brezen
 317. Jurjeva jama
 318. Kalce - jelka v Zakoritih
 319. Kalce - mlaka pod Grudnom
 320. Kalce - smreka v Zakoritih
 321. Kališe
 322. Kališka jama
 323. Kališka koliševka
 324. Kališnica
 325. Kevderc pod Prečnim hribom
 326. Kevderc pri Lenarščici
 327. Kevderc VI/4 (Lanski Vrh)
 328. Kevdr v Matičkovem Lazu
 329. Kevdrc na Tolstem vrhu
 330. Kevdrc pri Kalčku
 331. Kevdrc v Suhem hribu
 332. Klamova jama
 333. Klobučarjevo brezno
 334. Kmetov brezen
 335. Kmetov požiralnik
 336. Kmetova jama
 337. Kmetova luknja 1
 338. Kmetova luknja 2
 339. Kodermacov brezen
 340. Konjski rep
 341. Korčkovo brezno
 342. Koreninka
 343. Kramerjeva jama
 344. Krastačji brezen
 345. Krištofov brezen
 346. Kunčeva jama 1
 347. Kunčeva jama 2
 348. Kunčeva jama 3
 349. Laniško brezno 1
 350. Laška jama
 351. Laška kukava
 352. Laži Slavcovo brezno
 353. Laži Svinjska jama
 354. Lebanove rupe
 355. Ledenica pri Bončinu
 356. Lenarčica
 357. Lenartova jama v Vogencah
 358. Lešanov brezen
 359. Leva jama ob poti k jamarski koči
 360. Lipa na Čevici
 361. Logarček
 362. Logaščica - tesen
 363. Logaška jama
 364. Logaške koliševke
 365. Logatec - lipa pod Sekirico
 366. Logatec - lipa pri kamnolomu
 367. Lokva
 368. Lošc - lipa
 369. Loška jama
 370. Loške ponikve
 371. Lovrečevo brezno
 372. Lukcova jama
 373. Lukcovo brezno
 374. Luknja pod Metodom
 375. Luknja severno od Laške kukave
 376. Luknja v Laški kukavi
 377. Luknja za bunkerjem ob železnici
 378. Lukova jama na Tolstem vrhu
 379. Lupertova jama
 380. Mačina jama
 381. Mačkova jama
 382. Mačkovica
 383. Mačkovo brezno
 384. Mala Riba
 385. Mala Smrečnica
 386. Mala Smrečnica
 387. Mali Dovc
 388. Malo brezno v Grudnovi dolini
 389. Malo brezno v Starem koniku
 390. Malo brezno za Suhim vrhom
 391. Markov brezen
 392. Martincovo brezno
 393. Martinj hrib - lipa
 394. Matijetovo brezno
 395. Matjaževe kamre
 396. Maučevo brezno
 397. Medvedje Brdo - močvirna dolina
 398. Medvedova jama
 399. Metkin spodmol
 400. Metodovo brezno 2
 401. Meževniki - bukev
 402. Migovka
 403. Mihevcova jama
 404. MIK
 405. Mikletova jama
 406. Mivškovo brezno pri Kalcah
 407. Mivškovo brezno v Židovniku
 408. Mobyjeva jama
 409. Molkovo brezno
 410. Mravletovo brezno
 411. Mravljetovo brezno v Gošarjevih rupah
 412. Mrzla jama
 413. Mrzlica
 414. Muščica
 415. Najdena jama
 416. Napoleonov drevored lip
 417. Naravni most pri Lazah
 418. Nemgarjevo brezno 2
 419. Nerina jama
 420. Nevihtna jama pri Dolgi dolini
 421. Neznano brezno v Habjanovih kotih
 422. Njena jama
 423. Notarjeva jama
 424. Novi Svet - smreka
 425. Obli vrh - bukev
 426. Odkopano brezno
 427. Odkopano brezno v Suhem hribu
 428. Omnitovo brezno
 429. Ovčje brezno
 430. Pajkova jama
 431. Pajkova jama
 432. Pajkova polšna
 433. Pasje brezno
 434. Petkovec - bukev pri Krznarju
 435. Petkovec - bukev pri Turku
 436. Petkovec - lipa pri Brenču
 437. Petkovec - lipovec pri Kisovcu
 438. Petkovec - smreka pri Turku
 439. Petkovšca
 440. Petrovčeva jama
 441. Pikhamer
 442. Planinsko polje
 443. Pod stenami - ponorno območje Planinskega polja
 444. Podlipska dolina
 445. Podmol VI/5 (Lanski Vrh)
 446. Podpesek - lipa
 447. Polačeva luknja
 448. Polharica
 449. Poljanska Sora
 450. Ponikva Ovčice v Petkovcu
 451. Ponor Petkovca
 452. Ponori Hotenjke
 453. Ponori Unice pri Lazah
 454. Popitov brezen
 455. Poševna jama pri Lenarčici
 456. Posuto brezno
 457. Posuto brezno 2
 458. Povlačeva jama
 459. Povšne - smreka
 460. Požiralnik 1 Pod stenami
 461. Požiralnik 1 v Škofovem lomu
 462. Požiralnik 2 Pod stenami
 463. Požiralnik 2 v Škofovem lomu
 464. Požiralnik II/15 ( Lanski vrh)
 465. Požiralnik pri Dolenjih Lokah
 466. Praprotno Brdo - lipovec
 467. Prašičevo brezno
 468. Pri čebelicah
 469. Pri konoplji
 470. Pucov brezen
 471. Puntarjeva špranja
 472. Pustna jama
 473. Putikova jama
 474. Račeva
 475. Račevsko jezero
 476. Rakovska kukava
 477. Ravbarjeva jama nad Gradišnico
 478. Ravnik - jelka
 479. Razpoka pri Šebeniku
 480. Reka
 481. Reka Unica
 482. Renetova luknja
 483. Repičeva jama
 484. Revenov brezen
 485. Riba jama
 486. Rjavčevo brezno
 487. Robidovka
 488. Rovček v Lenarščici
 489. Rovtarica - ponor
 490. Rovtarica - potok
 491. Rovtarske Žibrše - nahajališče fosilov
 492. Rovte - duglazije
 493. Rusovo brezno
 494. Šemonovo brezno
 495. Šemrlovo brezno
 496. Severno brezno v Cestah
 497. Silvestrovo brezno
 498. Široka jama
 499. Široko grlo
 500. Skalčna jama
 501. Skednena jama
 502. Škofji lom
 503. Skrito brezno
 504. Škrlovo brezno
 505. Slabetova grapa
 506. Slabetova jama
 507. Slapa v Sopotu
 508. Smukovca
 509. Snežna jama 1 v Bretetovi dolini
 510. Snežna jama 2 v Bretetovi jami
 511. Sodovka
 512. Šolska jama
 513. Sončna jama
 514. Sončno brezno
 515. Sopot pri Matjaževih kamrah
 516. Sovra - korita pri Sopoti
 517. Speleoholika
 518. Spodmol pri lovski koči
 519. Spodmol v Mali Smrečnici
 520. Spodmol v Matičkovem Lazu
 521. Spodmol v Škofjem lomu
 522. Spodmol v Vodnem dolu
 523. Špranja nad Sopotjo
 524. Špranja pri Veliki Mačkovi koliševki
 525. Špranja v Lenarčici
 526. Špranja v Sopoti
 527. Srketova jama
 528. Srnjakova jama
 529. Štefanova jama
 530. Štefanovo brezno
 531. Štefanovo brezno
 532. Šteklov studenec
 533. Šteklovo brezno
 534. Steničeva jama
 535. Stranski požiralnik 3 v Lomu
 536. Štrausova jama
 537. Suhi brezen pri Kališah
 538. Sv. Jedert
 539. Svinjska jama
 540. Tačka jama
 541. Tatova jama
 542. Tau Tona
 543. Tina
 544. Tolsti vrh - kačja smreka
 545. Tomaženčkov brezen
 546. Tomažinov brezen
 547. Tončina jama
 548. Tončkov brezen
 549. Tonetovo brezno
 550. Trgocev
 551. Trikotno brezno v Suhem hribu
 552. Trnovška jama
 553. Trojček
 554. Trojno brezno pod Orlovim vrhom
 555. Trpinovo brezno
 556. Tršarjevo brezno
 557. TT-2
 558. TT-3
 559. Tunk-brlunk
 560. Turkova jama
 561. Usodna jama v oddelku 27/c
 562. Usrani klanci
 563. Vegast brezen
 564. Veharše - lipa
 565. Velika jama Pod stenami
 566. Velika Smrečnica
 567. Veliki Dovc
 568. Veliko brezno v Grudnovi dolini
 569. Velkovrhova jama
 570. Vetrovna jama pri Laški kukavi
 571. Vitezov brezen
 572. Vranja jama
 573. Vranja jama
 574. Vrbancov brezen
 575. Vrh nad Rovtami - lipe
 576. Vsnk
 577. Žabica
 578. Zadnja Riba
 579. Zakovškovo brezno
 580. Zakrito brezno pri Dolgi dolini
 581. Zalokarjevo brezno
 582. Žanova jama
 583. Zaplana - smreka pod Rigljem
 584. Zasigana jama
 585. Žejna dolina
 586. Zelena dolina
 587. Zgornja Mačkovca
 588. Žibrše - lipa pri Turku
 589. Žigov brezen
 590. Zobčijama
 591. Zvezda jama
 592. Zvezdica

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228