Preskoči na vsebino

Logatec - Gostilniška hiša pri IpavcuSkozi Logatec so se v 18. in 19. stoletju po stari cesarski cesti valili parizarji, ki so vozili dragoceno blago iz celinskih dežel proti morju in iz Trsta proti Dunaju. Vozovi s konjsko vprego so se počasi pomikali po vijugasti cesti polni klancev.

Furmani so svoje tolarje puščali ob cesti, na kar nas spominjajo ogromne oštarijske hiše med Ljubljano in Postojno. ena takih gostiln je tudi Ipavčeva hiša ob nekdanji cesti v Logatcu. Kot razglaša letnica 1807 na portalu, ki je prava mojstrovina kamnoseške obrti, so hišo dvignili in oblikovali v poznobaročnem in tudi že malce klasicističnem slogu, nad portal pa so kot koncesionarji dali vklesati grb z dvoglavim avstrijskim orlom. O priljubljenosti hiše priča tudi izročilo, da je v najlepši sobi spal cesar Franc Jožef. Hiša z izredno lepimi oboki (češkimi kapami) v pritličju, s snažnimi in velikimi sobami ter slovečo kuhinjo je vzbujala spoštovanje in zaupanje.
V arhitekturnem pogledu je Ipavčeva hiša (gostilna je cvetela do leta 1958, ko so jo zaprli) vzoren primerek »furmanskega klasicizma«, podeželske gostilniške hiše s precej ambicioznimi stilnimi detajli. Sredi 19. stoletja so zunanjščino malce popravili in prilagodili novim, takrat že bidermajerskim lepotnim načelom. Neznani mojstri so izvedli izredno lepo in čisto oblikovano okrasje na fasadi (v ometu), ki sodi v najširšem okviru med boljše primerke historicističnega oblikovanja. Hiša je lepo vzdrževana še danes, čeprav se je o starih gospodarjih ohranil le še medel spomin.

Lokacija: Gorenji Logatec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 410
Ime enote:  Logatec - Ipavčeva hiša
  
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: kmečka hiša, furmanska gostilna
Tekstualni opis enote: Nadstropna, zidana nekdanja furmanska gostilna. Zasnovana ob koncu 17. stol., 1807 preoblikovana v poznobaročnem slogu in sredi 19. stol. v klasicističnem slogu. Nad portalom je grb z avstrijskim orlom, bogata fasadna dekoracija.
Datacija enote: zadnja četrtina 17. stol., prva četrtina 19. stol., 1807, sredina 19. stol., 20. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Tržaška cesta 134. Hiša stoji ob glavni cesti (nekdanji cesarski tranzitni cesti) v Gorenjem Logatcu.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika  spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Ipavčeve hiše v Logatcu za kulturni spomenik lokalnega pomena, Uradne objave (Logaške novice), št. 5/2007
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 30.5.2007 - 

Vir: arhiv Občine Logatec in Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228