Preskoči na vsebino

Logatec - Cerkev sv. NikolajaŽupnijska cerkev Sv. Nikolaja v Dolenjem Logatcu se prvič omenja leta 1526. Na mestu starejše cerkve, ki jo kot tabor omenja že J. V. Valvasor, je bila v letih 1795-1803 sezidana sedanja stavba. Njena arhitektura kaže zanimiv prehod baroka v klasicizem. V letih 1924-1925 je bila cerkev prezidana po načrtih arhitekta Karla Holinskega. Takrat so podaljšali prezbiterij in prenovili fasado, zadnja temeljita prenova pa je potekala v letih 1989-1990, ko so po načrtih arhitekta F. Kvaternika preuredili njeno notranjost in okolico.
Cerkev je dolga 32,38 m in široka 16,97 m. Leseni oltarji so izdelani v poznobaročni tradiciji okoli leta 1800. Glavni oltar je pripisan tako imenovani notranjski rezbarski delavnici. V cerkvi visi slika Sv. Nikolaja iz druge polovice 19. stoletja. V niši nad vhodom v zakristijo je lesen kip Brezmadežne, ki izvira iz 18. stoletja. Po ustnem izročilu, naj bi ga v cerkev prinesli v zahvalo neki mornarji. Križev pot v cerkvi je novejše delo T. Perka.

Lokacija: Dolenji Logatec

 

 


OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 1787
Ime enote:  Logatec - Cerkev sv. Nikolaja v Dolenjem Logatcu
  
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: župnijska cerkev, sv. Nikolaj
Tekstualni opis enote: Na lokaciji starejše cerkve je bila leta 1800 na novo pozidana stavba v poznobaročni tradiciji z neoklasicističnimi stilnimi elementi. Večje prezidave 1913 in 1923. Bogata notranja oprema. Božji grob delo S. Ogrina.
Datacija enote: prva četrtina 19. stol., 1800, prva četrtina 20. stol., 1913, 1923
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Cerkev stoji med Osnovno šolo 8. talcev in Notranjsko cesto.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir:Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 27. 5. 2013

 

 

 

 

 

 

 Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228