Preskoči na vsebino

Logatec - Tollazzijeva štirnaOdprta lopa sloni na okroglih opečnih stebričkih in je pokrita z opečno streho, v notranjosti je vidna lesena strešna konstrukcija. Kamniti del vodnjaka je vzidan v opečnato grajen kvader.

Štirna je bila pred leti obnovljena in je posebnost naselja Čevica. Ob njej vsako leto poteka prireditev Večer pri vodnjaku.

 

Tollazzijeva štirna je bila v drugi polovici leta 2008 razglašena za spomenik lokalnega pomena. V letu 2009 je bila obnovljen s finančno pomočjo Občine Logatec, pristopa Leader Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Heliosovega sklada za ohranjanje čistih slovenskih voda.

Čevski vodnjak - Tollazzijeva štirna


Lokacija: Dolenji Logatec - Čevica

 

 

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 17404
Ime enote:  Logatec - Tollazzijeva štirna
  
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: vodnjak
Tekstualni opis enote: Monumentalni vodnjak, zgrajen 1883. Napaja se iz izvira. Kamniti del vodnjaka pokriva stožčasta streha z vidno leseno konstrukcijo, ki sloni na opečnih stebričih. S svojo arhitekturo je izjemen med vodnjaki na širšem logaškem območju.
Datacija enote: zadnja četrtina 19. stol., 1883
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Vodnjak je južno od cerkve sv. Jožefa v Čevici.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika  spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Tollazzijeve štirne za kulturni spomenik lokalnega pomena, Uradne objave (Logaške novice), št. 7-8/2008, 11/2008
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 30.7.2008 - 

Vir: arhiv Občine Logatec in Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228