Preskoči na vsebino

Hotedršica - ZemljankeZemljanke so ena izmed arhitekturnih posebnosti Hotedršice. Tako domačini imenujejo kašče, sezidane iz kamna, vkopane v zemljo na vzhodnem robu vasi.

Z vseh strani, razen z vhodne, so pokrite z zemljo in travno rušo. Izkopane so v pobočjih, da jih ne zalije voda. Še danes v njih shranjujejo poljske pridelke, ki skozi vse leto zelo enakomerno ohranjajo temperaturo in vlago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 14916
Ime enote:  Hotedršica - Zemljanka pri hiši Hotedršica 88
  
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: zemljanka, klet, kašča
Tekstualni opis enote: S treh strani v pobočje vkopana klet ali kašča za shranjevanje poljskih pridelkov, zidana iz kamna. Razen vhodne strani pokrita z zemljo in travno rušo. Nad vhodom je letnica 1905.
Datacija enote: prva četrtina 20. stol., 1905
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: HOTEDRŠICA
Občina: LOGATEC
Lokacija: Zemljanka stoji severno od hiše Hotedršica 88.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika  spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi zemljanke v Hotedršici za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 20/2007-962
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 7.3.2007 -

Vir: arhiv Občine Logatec in Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228