Preskoči na vsebino

Logatec - Rupnikova linija in Alpski zidAlpski zid je nastajal od leta 1932 dalje, ko je Kraljevina Italija začela graditi obrambno črto vzdolž vseh svojih kopenskih meja. Tako tudi ob meji s Kraljevino Jugoslavijo. Številni ostanki so še vedno vidni na Lanišču, na Mesarjevem hribu, na Travnem vrhu, v Novem svetu so vidni ostanki karavel, v Hotedršici pa je ostanek italijanske utrjene postaje GAF.  Rupnikova linija je sistem utrdb, ki jih je leta 1935 začela graditi Kraljevina Jugoslavija kot odgovor na gradnjo italijanskega Alpskega zidu. Ime je dobila po jugoslovanskem generalu slovenskega rodu Leonu Rupniku. Utrdbe so bile grajene po čeških vzorcih, Čehi pa so vzorce povzeli po francoskih utrdbah. Linija je, glede na starost, dobro ohranjena, razen na lokacijah, kjer so jo Italijani v letih 1941/42 sistematično rušili. Logatec je od nekdaj slovel kot ena najpomembnejših strateških točk in tega dejstva so se zavedali tudi graditelji Rupnikove linije.
Tako lahko v Blekovi vasi zasledite prednjo črto, ki je sestavljena iz prizem (strojničnih bunkerjev), na Režišah je viden tobruk (odprt strojnični položaj), v Zapolju stoji s ceste dobro vidna zaporna utrdba (»petit ouvrage« – franc, »blockhous(e)« - ang, nem), na Strmici so nedokončane slemenske utrdbe, na Raskovcu bi po načrtih morale biti slemenske utrdbe, vendar je za dograditev zmanjkalo časa. Največji zaklad pa bi moral biti izgrajen na Vrhu Svetih Treh Kraljev. Tam je videti izkop, kjer bi moral stati sistem osemnajstih bojnih blokov, kar je primerljivo z največjimi francoskimi utrdbami na Maginotovi liniji.
Info: www.adpirum.si.

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 28039
Ime enote:  Logatec - Obcestna utrdba Rupnikove linije
  
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: utrjena postojanka, bunker
Tekstualni opis enote: Dvoetažni samostojni težki pehotni objekt, zasnovan po zgledu francoskih in čehoslovaških odpornih točk. Podzemno etažo sestavljajo: levi in desni objekt, umivalnica, namestitveni prostori in povezovalni hodnik.
Datacija enote: druga četrtina 20. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Utrdba stoji na severnem robu Logaškega polja, zahodno ob nekdanji glavni cesti Ljubljana - Trst.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana 


 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 28. 5. 2013

 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228