Preskoči na vsebino

Logatec - Hiša Tržaška 36OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 15185
Ime enote:  Logatec - Hiša Tržaška 36 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: hiša
Tekstualni opis enote: Nadstropna zidana hiša kvadratnega tlorisa, pokrita s štirikapno opečno streho. Kamniti portal ima letnico 1858. V nadstropju dvoriščne fasade delni leseni gank. V notranjosti banjasti obočni sistem.
Datacija enote: tretja četrtina 19. stol., 1858
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Tržaška cesta 36. Hiša stoji v južnem delu Čevice.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013
 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228