Preskoči na vsebino

Hotedršica - Toplar pri hiši Hotedršica 13OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 14918
Ime enote:  Hotedršica - Toplar pri hiši Hotedršica 13 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
toplar
Tekstualni opis enote:
Toplar z dvema paroma oken ter s štirimi zidanimi in dvema lesenima stebroma. Severna čelna stranica pod lesenim zatrepom ima dekorativne opečne prezračevalne line. Začetek 20. stoletja.
Datacija enote: prva četrtina 20. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: HOTEDRŠICA
Občina: LOGATEC
Lokacija:
Kozolec stoji v južnem delu Hotedršice, na travniku ob cesti, pri hiši Hotedrščica 13.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013
 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228