Preskoči na vsebino

Nacionalna preventivna akcija Mobilni telefonVarnostni sosvet in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Logatec občane obveščata, da bo od 16. pa do 27. januarja 2017 potekala nacionalna preventivna akcija "Mobilni telefon". V letu 2016 je bila na Javni agenciji RS za varnost prometa izvedena anketa med slovenskimi vozniki glede uporabe mobilnih telefonov. Rezultati so pokazali, da skoraj tri četrtine voznikov (73,3 %) uporablja mobilni telefon (govorjenje, SMS sporočila ali elektronska pošta) med vožnjo. Skoraj vsi (74 %) med vožnjo telefonirajo, ena tretjina (30 %) pregleduje socialna omrežja, 7 % si zapisuje beležke, opomnike in podobno, 5 % jih brska po spletnih straneh, 3 % uporabljajo mobilne aplikacije, poleg tega pa skoraj desetina (9 %) telefon uporablja za poslušanje glasbe ali navigacijo. Na primernem mestu vedno ali pogosto ustavi le 20 % vprašanih, redko ali nikoli pa skoraj 60 %. Pogovori med vožnjo v povprečju trajajo do 5 minut, pisanje ali pregledovanje sporočil vzame 3 minute, za pregled socialnih omrežij pa vozniki porabijo 4 minute. Več kot tretjina vseh klicev (33,7 %) opravljenih med vožnjo, pa je v povezavi z delom oz. službo. Anketiranci se v večini tudi strinjajo s trditvijo, da je uporaba mobilnega telefona med vožnjo dodatno tveganje, kot najbolj moteče pa se jim zdi pisanje SMS sporočil, najmanj pa sprejem klica in pogovor pri prostoročnem telefonu.

Tudi številne tuje študije in raziskave zadnjih let ugotavljajo, da je uporaba mobilnega telefona v prometu, posebej med vožnjo, zelo problematična, saj povečuje tveganje za udeležbo v prometni nesreči. Pogosto se ne zavedamo, da je tveganje zaradi uporabe mobilnega telefona v prometu ne samo zaradi samega upravljanja vozila, ker držimo telefon v roki in tipkamo, ampak so ključne tudi mentalno-kognitivne funkcije, ki se pomembno zmanjšajo ob pogovoru po telefonu, iskanjem informacij, zaradi uporabe telefona. Po nekaterih tujih raziskavah je tveganje za nastanek prometne nesreče kar štirikrat večje, če med vožnjo govorimo po telefonu. Zaradi telefonskega pogovora med vožnjo se pomembno podaljšuje reakcijski čas, pojavijo se težave z vzdrževanjem smeri vožnje, imajo ožje vidno polje ter pogosteje spregledajo prometno signalizacijo ali druge udeležence. Že sam pogovor zmanjša za 37 % našo pozornost, posebej pa je izrazito tveganje pri pisanju sporočil, brskanju po spletu ali družabnih omrežjih. Povprečen čas, ko vid in naša pozornost med tipkanjem sporočila ni namenjena cesti, je 5 s. Pri hitrosti 50 km/h to pomeni, da slepi prevozimo 70 m. V naselju je to lahko usodno za ranljivejše udeležence, kot so pešci, kolesarji…

Nekatera dejstva glede tveganja zaradi mobilnih telefonov v prometu:
Zakonske določbe:
• Skladno z Zakonom o pravilih cestnega prometa je pri nas med vožnjo uporaba mobilnega telefona v roki prepovedana, predpisana kazen znaša 120,00 eur. Sem sodi tako telefoniranje, pisanje sms sporočil, brskanje po spletu itd.
• Dovoljena je le uporaba prostoročnega telefoniranja. Ob tem poudarimo, da tudi prostoročna uporaba zmanjšuje pozornost voznika na samo vožnjo zaradi preusmerjanja pozornosti na pogovor.

Zanimivo:
• V Italiji so z novim letom uvedli kazen odvzema vozniškega dovoljenja za 2 – 6 mesecev kot dodatno kazen za uporabo mobilnega telefona med vožnjo
• Tudi pri nas smo na Javni agenciji RS za varnost prometa predlagali strožji nadzor in kazen za uporabo mobilnega telefona med vožnjo ter prepoved uporabe prostoročnega telefona
• v nekaterih drugih državah je kazen za uporabo mobilnega telefona pri voznikih še strožja, in sicer znaša globa 100 - 1000 eurov ter več kazenskih točk (npr. Anglija, Irska);

Preberite in upoštevajte: ne uporabljajte telefona med vožnjo
- ugasnite ali utišajte mobilni telefon pred vožnjo,
- tudi prostoročno telefoniranje vam odsvetujemo, saj vsak telefonski pogovor pomembno vpliva na pozornost voznika na promet,
- če se morate javiti na klic, se javite na kratko s sporočilom, da vozite in boste poklicali kasneje,
- v nujnem primeru ustavite na varnem in primernem mestu in varno uporabite mobilni telefon,
- ne kličite drugih med njihovo vožnjo, ali pa se na kratko opravičite s pojasnilom, da boste poklicali kasneje,
- kakršnokoli brskanje po spletu, aplikacijah ter pisanje sporočil po spletnih omrežjih je še dodatno tvegano, ker zahteva poleg naših kognitivnih funkcij še roke, ter za daljši čas odvzame našo pozornost,
- uporaba mobilnega telefona je prav tako tvegana pri pešcih in kolesarjih v prometu, saj ne moremo biti dovolj zbrani na okolico .

Z uporabo mobilnega telefona v prometu se zmanjšuje zbranost in pozornost voznika na ključne informacije iz okolja, zato povečujemo tveganje za nastanek prometne nesreče. Zato: ne uporabljajte telefona med vožnjo. Vozimo pametno.

Varnostni sosvet in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Logatec

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228