Preskoči na vsebino

Policijska postaja Logatec zaznava več tatvin hlodovine - kaj storiti?



Policijska postaja Logatec v zadnjem obdobju zaznava več tatvin hlodovine, ki je deponirana ob gozdnih poteh.
Tatovi odtujijo predvsem kvalitetnejšo hlodovino.

Zaradi odstranjevanja posledic žledoloma in odstranjevanja dreves, napadenih od lubadarja, je takih deponij hlodovine zelo veliko, zato vam svetujemo, da poskrbite za svojo lastnino!

Svetujemo vam:

- Poskusite poskrbeti, da spravljeno hlodovino do gozdne ceste od tam tudi čim prej odpeljete.
- Redno kontrolirajte svoj gozd oziroma deponirano hlodovino.
- Označite hlodovino na različne načine in na več mestih (tudi skrivnih). Tako si omogočite, da lahko verodostojno prepoznate svojo hlodovino na večjih zbirališčih ali na žagah.
- Če imate možnost in v skladu z zakonodajo, zagotovite tehnično varovanje (lovske ali spletne kamere, senzorji gibanja)
- Če je možno, kvalitetnejšo hlodovino založite z manj kvalitetnim lesom – celulozo.
- Če gozdna pot ni javna, ali v dogovoru z ostalimi lastniki ob gozdni poti, le to fizično zaprite z verigo, zapornico ali drugo oviro (skala, hlodovina …).
- Imejte reden stik s svojimi parcelnimi sosedi in skupaj skrbite za svojo lastnino ter se obveščajte o sumljivih osebah.

Tatvine se izvršujejo s tovornimi vozili za prevoz hlodovine. Glede na okoliščino, da izvršujejo tatvine kvalitetnejše hlodovine, pa si lokacije predhodno najverjetneje ogledujejo.
Zaradi slednjega vas naprošamo:

- Obveščajte Policijsko postajo Logatec (750 80 20 ali 030 706-799) ali Policijo na številko 113 o sumljivih osebah (opis osebe), vozilih (znamka, tip vozila, registrska številka), ki se vozijo po gozdnih poteh, ali ki so parkirana na začetkih poti in lahko 'stražijo' v času nalaganja hlodovine
- V kolikor razpolagate z informacijami o storilcih ali drugimi koristnimi informacijami, ki bi lahko pripomogle pri preiskavi obravnavanih kaznivih dejanj, nam le te sporočite na Policijsko postajo Logatec, kontakt je vodja policijskega okoliša Blaž Alič, lahko pa tudi na anonimno telefonsko številko Policije - 080 1200.
- Lastniki žag in drugi odkupovalci hlodovine – preverjajte lastništvo hlodovine in v primeru suma, da bi hlodovina lahko izvirala iz kaznivega dejanja, sum naznanite Policiji. Zavedajte se, da v nasprotnem primeru lahko sami storite kaznivo dejanje Prikrivanja.


Policijska postaja Logatec

Foto: Blaž Alič

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228