Preskoči na vsebinoObčina Logatec je prejela vsebino dopisa, ki so ga na krajane Gornjega Logatca naslovili Jana Jerina, Ladislava Tomazin in Dominik Murn, katerega vsebina je polna napačnih informacij. Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka so slednjega dolžni plačati, če razpolagajo z dokončno in izvršljivo odločbo o odmeri komunalnega prispevka, in sicer za znesek, kot se glasi na plačilnem nalogu. Občina Logatec je že z okoliščino možnosti plačevanja na obroke omogočila zavezancem bistveno lažjo finančno obremenitev. Občina Logatec pa se zaveda, da je zaradi recesije, ki je pustila globoke posledice tudi za naše občanke in občane, slednje privedla tudi v težke finančne situacije. Iz tega razloga seznanjamo vse občane, ki imajo težave pri plačilu mesečnih plačilnih nalogov, da se slednji zglasijo na Občini.

Če zavezanec za plačilo komunalnega prispevka slednjega ne bo plačal, bo Občina Logatec primorana skladno z veljavnimi predpisi predlagati izvršbo na Carinskem uradu Republike Slovenije, ki je pristojen za izvajanje upravnih denarnih izvršb.

Vprašanja, ki jih imate v zvezi z odmerami komunalnih prispevkov, naslavljajte na Občino Logatec in ne na podpisnike obvestila, saj je slednja edina merodajna, ki lahko poda pravilne in ne izkrivljene informacije. Ob tem pa še obveščamo tiste zavezance, ki so kljub vloženi pritožbi prejeli položnice, da je prišlo do pomote za katero se opravičujemo, zato položnic do izvršljivosti oz. do vročitve odločbe župana, niste dolžni poravnati.                                                                                        
  
  
Berto Menard
ŽUPAN

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228