Preskoči na vsebino

V kakšnem mestu želim bivati?V Logatcu je v okviru pestrega programa Evropskega tedna mobilnosti, na Dan brez avtomobila, ki se je odvijal 22. septembra, potekala tudi delavnica »V kakšnem mestu želim bivati?«. Delavnica, ki so se je udeležili številni občanke in občani, je del intenzivnega vključevanja javnosti v pripravo Celostne prometne strategije Občine Logatec.

Na tla položen letalski posnetek mestnega središča v velikosti 3 m x 4 m je pritegnil pozornost mimoidočih vseh generacij, ki so s pomočjo izvajalcev CPS, LUZ d.d. in RRA LUR, v dobrih dveh urah ustvarili zemljevid svojih vsakodnevnih poti, ki so bile različno obarvane glede na vrsto mobilnosti.

Rdeča za avtomobilski promet, modra za javni promet, bela za pešačenje in rumena za kolesarjenje. Na zemljevidu so se do konca delavnice nabrali številni trakovi vseh barv, kar je pokazalo, da udeleženci poleg pogoste vožnje z avtomobilom tudi pešačijo in kolesarijo. Ob tem je treba poudariti, da je bila večina udeležencev otrok ali starejših, tudi zato je bil na zemljevid manjkrat položen rdeči trak, ki je pomenil, da udeleženec svojo najbolj pogosto pot opravlja z avtomobilom. Namen delavnice je bil tudi ozaveščanje mimoidočih o pomenu trajnostne mobilnosti. Logatec ima namreč dobre pogoje za razvoj v smeri človeku in naravi prijaznejših ureditev, ki spodbujajo trajnostne prometne navade. Kljub temu, da je bilo mnogo mimoidočih pešcev in kolesarjev, je bilo zaslediti tudi precej takih udeležencev, ki tudi zelo kratke poti po navadi opravljajo z avtomobilom. Pokazalo se je še, da zelo malo ljudi na svoji najpogostejši poti uporablja javni prevoz. Nobeden od mimoidočih ni označil avtobusnega prevoza, le dva, ki se z vlakom vozita v šolo oziroma službo, pa sta označila železniško progo.

Že v mesecu oktobru bo v Logatcu potekala 3. javna razprava, kjer bodo pripravljavci Celostne prometne strategije udeležence najprej seznanili s tremi skrajnimi scenariji razvoja prometa v občini v naslednjih desetih do dvajsetih letih ter njihovimi potencialnimi rezultati. Na podlagi teh izhodišč bodo občanke in občani razvijali usklajen scenarij razvoja prometa v občini iz katerega bo zasnovana vizija razvoja prometa. Pri snovanju vizije se bo občina oprla tako na strokovne analize kot tudi na sodelovanje z javnostmi: na rezultate delavnice »V kakšnem mestu želim bivati?«, analize anket in intervjujev ter na ugotovitve prvih dveh razprav. Prav raznolikost načinov vključevanja javnosti omogoča, da se k sodelovanju v projektu lahko vključi različne generacije občank in občanov, kar je izrednega pomena za pripravo Celostne prometne strategije. Njen cilj je namreč pripraviti podlage za ukrepe, ki bodo rešili najpogostejše prometne izzive.

Pri tem bodo seveda upoštevani največji prometni izzivi, ki poleg motornega prometa vključujejo tudi javni promet ter pešce in kolesarje. Na primer območje Sekirice, kjer pešpoti niso primerno urejene in označene, prav tako ni prehoda za pešce, ki bi omogočil varen dostop do območja, kolesarska steza ob Tržaški cesti je neudobna za kolesarjenje, obnoviti in vzpostaviti bi bilo treba tudi nekaj kolesarskih povezav na drugih območjih, urediti kolesarske površine med krožišči ter površine za parkiranje koles v središču Logatca. Na področju spodbujanja uporabe javnega potniškega prometa pa bi bila dobrodošla primernejša ureditev postajališč v nekaterih delih občine ter uvedba enotne vozovnice za avtobus in vlak. Kot se je izkazalo tako na razpravah kot preko ankete in intervjujev pa je najbolj aktualna tema še vedno obvoznica, ki bi povezala obe obrtni coni.


Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228