Preskoči na vsebino

Neprijeten vonj ob delovanju sušilnice blata ob čistilni napravi v LogatcuPrebivalce Logatca, ki živijo v bližnji okolici čistilne naprave in sušilnice blata, je v zadnjem obdobju  zmotil močan smrad in hrup povezan z obratovanjem. V preteklem tednu so se predstavniki Občine Logatec in Komunalnega podjetja Logatec d.o.o. srečali  s krajani in prisluhnili njihovim pripombam in razmišljanju v povezavi s situacijo, ki se nanaša na samo čistilno napravo in sušilnico blata.

Zbranim je bilo tako s strani župana kot s strani direktorja komunalnega podjetja pojasnjeno, da se situacija s strani obeh organizacij obravnava resno in prioritetno. Kljub temu, da hrup ni presegal mejnih vrednosti, so bili izvedeni že ukrepi za zmanjšanje hrupa, ki so hrup dodatno zmanjšali za cca 10 decibelov. S strani pristojnih je bilo pojasnjeno, da so pripravljeni tudi ukrepi, s pomočjo katerih se bo zatrlo  močan smrad iz sušilnice blata, in sicer (med drugim) s kondenzacijo pare.

Ne glede na pojasnjene predvidene ukrepe so krajani vztrajali, da je za njih, ne glede na to, ali bi bili ukrepi glede smradu in hrupa učinkoviti, sprejemljiva samo ena rešitev, in sicer ustavitev in odstranitev sušilnice blata. Srednje oziroma dolgoročno pa si želijo, da se centralno čistilno napravo prestavi na drugo lokacijo.

Glede na izpostavljeno problematiko ter glede na dejstvo, da sušilnica blata predstavlja nekaj več kot pol milijonsko investicijo, je bil podan zaključek, da se v prvi fazi ukrepov pozove dobavitelja, ki naj v skrajnem roku odpravi napake pri delovanju sušilnice blata.  Preuči naj se tudi možnost ustavitve delovanja sušilnice blata - postopki in predelava. Ali bo mogoče sušilnico blata prestaviti na drugo lokacijo oziroma bo mogoče sušilnico prodati, je v tem trenutku še preuranjeno odločati, saj se vse relevantne informacije, ki bodo podlaga za nadaljnje ukrepe, še pridobivajo.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228