Preskoči na vsebino

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe, 15. 11. 2023Številka: 671-6/2023-2
Datum: 15.11. 2023


Občina Logatec, Tržaška cesta 50a, 1370 Logatec, v skladu z 79. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/18) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA BREZPLAČNO ODSVOJITEV PREMIČNIN

I.

Občina Logatec, Tržaška cesta 50a, 1370 Logatec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za brezplačno odsvojitev premičnin: delovno vozilo teptalec snega Kassbohrer PB 200 z vključenimi gosenicami in priključki (freza), št. šasije: W0982310283 K 300, katerega knjigovodska vrednost je nič in je izločen iz uporabe.

II.

Neposredna pogodba se bo sklenila s Komunalnim podjetjem Logatec, Tržaška cesta 27, 1370 Logatec.

III.

Pogodba o brezplačni odsvojitvi delovnega stroja bo sklenjena po preteku 20-ih dni od objave te namere.

Berto MENARD, l.r.
Župan

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228