Preskoči na vsebino

Javno naročilo Dobava električne energije v obdobju od 1.1.2020 do 31.12.2021Naročnik Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisna dokumentacija), predložijo svojo ponudbo za javno naročilo z naslovom Dobava električne energije v obdobju od 1. 1. 2020 do 31.21.2021, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 3. 9. 2019 pod številko objave JN006152/2019-B01.

Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila posredovati preko Portala javnih naročil do vključno 23. 9. 2019 do 9.00 ure. Odgovori na postavljena vprašanja bodo posredovani preko Portala javnih naročil do 24. 9. 2019 do 15.00 ure.

Ponudniki morajo ponudbo oddati elektronsko in sicer v informacijski sistem e-JN, na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12459. Ponudba se šteje pravočasno oddana, če jo naročnik prejeme preko sistema e-JN najkasneje do 7. 10. 2019 do 9.00 ure.

Pomembno: Ponudniki morajo predložiti zavarovanje za resnost ponudbe skladno z navodili in mora prispeti na naslov naročnika do 7. 10. 2019 do 9.00 ure. Ponudniki lahko zavarovanje za resnost ponudbe ali pošljejo po pošti ali jo prinesejo v sprejemno pisarno naročnika (Upravni center Logatec, I. nadstropje).

Naročnik ne bo upošteval nobene druge dokumentacije, ki bi jo ponudniki oddali poleg zavarovanja za resnost ponudbe.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN s pričetkom 7. 10. 2019 ob 9.05 uri.

 

Razpisna dokumentacija

 

Dopolnitev dokumentacije:
Obveščamo potencialne ponudnike, da je bila pri Razpisni dokumentaciji za razpis Dobava električne energije v obdobju od 1. 1. 2020 do 31.21.2021, dodano podpisano pooblastilo naročnika za preverbo pretekle uporabe za vsa odjemna mnesta pri sistemskem operaterju distribucijskega omrežja.

Razpisna dokumentacija

 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228