Preskoči na vsebinoJavna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin
ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije

Na podlagi 3. odstavka 19. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17 in 33/19) se javno razgrne predlog modelov vrednotenja nepremičnin za območje Občine Logatec.

Gradivo je javno razgrnjeno za 30 dni, od 1. oktobra 2019 do 30. oktobra 2019.

Spletni naslov, kjer je predlog modelov dostopen javnosti:

https://www.mvn.e-prostor.gov.si

Gradivo je razgrnjeno in na vpogled tudi na sedežu Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, I. nadstropje.

V postopku javne razgrnitve Geodetska uprava RS predlog razgrnjenih modelov vrednotenja tudi javno predstavi, 18. oktobra 2019 od 10. ure do 13. ure v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.

Vsi zainteresirani lahko podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov od 1. oktobra 2019 do 15. novembra 2019:

Pripombe na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni na svojem območju sprejema Občina Logatec, na predpisanem obrazcu JR.MV-1.

Pripombe na ostale elemente pa sprejema GURS, na predpisanem obrazcu JR.MV-2.

Ob tem GURS obvešča, da bo od 1. 10. 2019 na spletni strani https://www.mvn.e-prostor.gov.si/ objavljen še poskusni izračun vrednosti, in sicer na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27. 6. 2019.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228