Preskoči na vsebino

Vabilo na 19. redno sejo Občinskega sveta OBčine Logatec, 25. 11. 2021 

Številka: 013-9/2021-3
Datum: 10. 11. 2021

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 12/20) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)

 

Sklicujem

19. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo
v četrtek, 25. novembra 2021, ob 18. uri,
v jedilnici Osnovne šole 8 talcev Logatec, Notranjska cesta 3, Logatec.

 

Pregled in potrditev zapisnika 18.redne seje Občinskega sveta Občine Logatec z dne 21. 10. 2021.

Stališče Odbora za družbene dejavnosti

Stališče odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

Stališče odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

Stališče startutarno pravne komisije

 

Poroča: Berto Menard, župan

 

Za sejo predlagam naslednji

 

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve 
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
MDT: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2022, II. obravnava - 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 - amandma NaNo
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalka: Maja Hrovatin Petkovšek, višja svetovalka za računovodstvo
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

4. Obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2023, II. obravnava - 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 - amandma NaNo
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalka: Maja Hrovatin Petkovšek, višja svetovalka za računovodstvo
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

5. Obravnava predloga Odloka o lokalnih turističnih vodnikih in turističnem vodenju v občini Logatec
Predlagatelj: Berto MENARD, župan
Poročevalec: Sebastjan Cvetrežnik, višji svetovalec III
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

6. Obravnava predloga Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, nadaljevanje
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalka: Mojca Vidmar Čepon, Vrtec Kurirček Logatec
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

7. Obravnava predloga Lokalnega letnega programa športa v občini Logatec za leto 2022
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Damjan Barut, višji svetovalec
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

8. Obravnava predloga Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – širitev obsega stavbnega
zemljišča v enoti urejanja prostora z oznako MB-28 v občini Logatec – ID: 2356
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Peter Lovšin, spec.arh.urb., univ.dipl.inž.arh., Občinski urbanist
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

9. Obravnava predloga Statuta Javnega zavoda Zdravstveni dom Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan na predlog Sveta Javnega zavoda Zdravstveni dom Logatec
Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc, predsednica Sveta Javnega zavoda Zdravstveni dom Logatec
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

10. Odgovori na svetniška vprašanja

 

Poročilo o izvrševanju sklepov na 18. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec.

 

Berto Menard
župan

 

 

VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Peter Antičevič, podžupan Občine Logatec,
Andrej Vrhunc, direktor OU,
poročevalci,
Jurij Švajncer, predsednik NO Občine Logatec,
Romana Hribar, višja svetovalka,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v Občinskem svetu,
novinarji.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228