Preskoči na vsebino

Vabilo na 4. redno sejo Občinskega sveta Občine LogatecŠtevilka: 013-4/2019-7
Datum: 7. 3. 2019

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: Poslovnik)

 

S K L I C U J E M
4. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo
v četrtek, 21. marca 2019, ob 18. uri,
v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje),
Tržaška cesta 50 A, Logatec.

Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje z dne 10. 1. 2019.
Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje z dne 14. 2. 2019.
Poroča: Berto Menard, župan

Za sejo predlagam naslednji

 

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
MDT: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Predlog Odloka o proračunu občine Logatec za leto 2019, 2. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Mojca Igličar, preizkušeni računovodja – višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

4. Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, višine stroškov živil in rezervacij v vrtcih občine Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročata: Brigita Česnik, ravnateljica Vrtca Kurirček Logatec in Irena Rupnik, računovodkinja Vrtca Kurirček Logatec
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

5. Predlog Sklepa o določitvi višine odstotka izjem od obvezne vključitve v sprejeti Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Logatec za leto 2019
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Zvonka Moljk, višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

6. Podelitev stavbne pravice za prizidek k Zdravstvenemu domu Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Andrej Vrhunc, direktor Občinske uprave
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

7. Predlog Lokalnega letnega programa športa v občini Logatec za leto 2019
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Damjan Barut, višji svetovalec
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

8. Predlog Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovi učinki za leto 2018
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Rajko Leban, direktor GOLEA in Mateja Čuk, sekretarka
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

9. Odgovori na svetniška vprašanja

 

Vprašanja in odgovori s 3. redne seje OS, z dne 14.2.2019

Poročilo o izvrševanju sklepov s 3. redne seje OS, z dne 14.2.2019

 

Berto Menard
župan

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228