Preskoči na vsebino

24. seja Občinskega sveta Občine Logatec, 21. 6. 2022Vabilo

Zapisnik

Stališča odbora za družbene dejavnosti

Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

Stališča Statutarno pravne komisije

Stališča Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

  

DNEVNI RED - s portjenimi spremembami:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve

3. Obravnava Predloga Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Logatec, I.
obravnava - nadaljevanje

4. Obravnava predloga Poslovnika občinskega sveta Občine Logatec

5. Obravnava Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske
soseske ob Cesti talcev BL-69 in BL-84; ID: 2062, II. obravnava ; Sprememba vsebine predlaganega Odloka

6. Obravnava predloga Pravilnika o subvencioniranju sistemov za uporabo pitne vode in
deževnice v občini Logatec

7. Obravnava predloga Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti humanitarnih organizacij, ki
delujejo na območju občine Logatec

8. Obravnava predloga Pravilnika o sofinanciranju projektov drugih društev na območju občine
Logatec

9. Obravnava predloga Sklepa o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za
lokalne volitve v občini Logatec za volilno leto 2022

10. Obravnava predloga Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve - širitev in preoblikovanje obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora z oznako ZI-19 v občini Logatec - ID: 2834.

11. Obravnava predloga Zaključnega računa proračuna Občine Logatec za leto 2021

12. Obravnava Predloga Komisije za priznanja o podelitvi občinskih priznanj Občine Logatec za
leto 2022

13. Seznanitev s sklepom Nadzornega odbora Občine Logatec – obravnava poročila Komunalnega
podjetja Logatec o Analizi stanja logaških vodnih virov

14. Odgovori na svetniška vprašanja

 Poročilo o izvrševanju sklepov 23. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec.

 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228