Preskoči na vsebino

26. redna seja, 13. 2. 2014- vabilo
- zapisnik

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov
2. Mandatne zadeve 
3. Obravnava predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora DL-233 Soseska ob Notranjski cesti, I obravnava
4. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Logatec - skrajšani postopek
5. Obravnava predloga Odredbe o prometni ureditvi v občini Logatec
6. Obravnava predloga Odredbe o prometni ureditvi v občini Logatec
7. Obravnava predloga Odredbe o prometni ureditvi v občini Logatec
8. Obravnava predloga Odredbe o prometni ureditvi v občini Logatec
9. Obravnava predloga Sklepa o cenah plakatiranja na javnih oglasnih mestih v občini Logatec 
10. Obravnava predloga Sklepa o cenah urejanja tržnic in sejmov v občini Logatec 
11. Obravnava predloga Sklepa o potrditvi cene nadzora nad deli pri priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje v občini Logatec
12. Seznanitev svetnikov s strokovno podlago Obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe zemljišč v občinskem prostorskem načrtu
13. 
Obravnava končnega poročila Nadzornega odbora občine Logatec o opravljenem nadzoru projekta CERO-NIK 
14. Obravnava Letnega poročila Nadzornega odbora Občine Logatec za leto 2013
15. Seznanitev svetnikov s Civilno iniciativo proti 400 kV daljnovodu preko občin Vrhnika in Logatec
16. Seznanitev svetnikov s pobudo za dopolnitev Občinskega prostorskega načrta
17. Odgovori na svetniška vprašanja.

S 30. 1. 2015 so s spletišča umaknjeni spodnji video posnetki. Vsebina seje je zabeležena v zapisniku. 

{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/26rednaseja130220141del.flv{/flvremote}

{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/26rednaseja130220142del.flv{/flvremote}

{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/26rednaseja130220143del.flv{/flvremote}

{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/26rednaseja130220144del.flv{/flvremote}


Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228