Preskoči na vsebino

25. redna seja, 12. 12. 2013zapisnika 25. redne seje z dne 12. 12. 2013
- vabilo 

DNEVNI RED:

Pregled in potrditev zapisnika 24. redne seje z dne 24. 10. 2013
Pregled in potrditev zapisnika nadaljevanja 24. redne seje z dne 6. 11. 2013
1. Vprašanja in pobude svetnikov
2. Mandatne zadeve
3. Obravnava predloga Odloka  o proračunu občine Logatec za leto 2014, II. obravnava
4. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (Logaške novice, št. 7-8/13), II. obravnava
5. Obravnava predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora GL-43 Stanovanjska soseska Male Laze, II. obravnava
6. Obravnava predloga Odloka o oskrbi s pitno vodo, II. obravnava
7. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Logatec, II. obravnava
8. Obravnava predloga Odloka o spremembah  in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Logatec, skrajšan postopek
9. Določitev vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014
10. Obravnava predloga Letnega lokalnega programa kulture v občini Logatec za leto 2014
11. Obravnava predloga Letnega lokalnega programa športa v občini Logatec za leto 2014
12. Obravnava predloga Investicijskega programa za investicijo »Ureditev komunalne infrastrukture v Hotedršici – Spodnji Log«
13. Odgovori na svetniška vprašanja.

 

S 30. 1. 2015 so s spletišča umaknjeni spodnji video posnetki. Vsebina seje je zabeležena v zapisniku. 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228