Preskoči na vsebino

12. redna seja Občinskega sveta, 12. 4. 2012- Vabilo
- Zapisnik

DNEVNI RED

Pregled in potrditev zapisnika: 11. redne seje z dne 26. 1. 2012 in 11. nadaljevalne seje z dne 7. 2. 2012.
1. Vprašanja in pobude svetnikov
2. Mandatne zadeve
3. Predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Logatec, druga obravnava
4. Predlog spremembe statuta Občine Logatec, prva obravnava
5. Predlog spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec, prva obravnava
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Obrtno-industrijska cona P2/26 Logatec, prva obravnava
7.Predlog odloka o razveljavitvi Odloka o komunalnem nadzoru v Občini Logatec, dodatek, skrajšani postopek
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Logatec, skrajšani postopek
9. Predlog sklepa o izhodiščih za sklenitev sodne poravnave
10. Obravnava predloga investicijskega programa za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – 1. Sklop«, (Povzetek investicijskega programa, Investicijski program)
11. Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2011
12. Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini Logatec
13. Obravnava Poslovnega in računovodskega poročila Zdravstvenega doma Logatec, za leto 2011 ter Poslovnega načrta Javnega zavoda Zdravstveni dom Logatec, za leto 2012
14. Obravnava programske zasnove časopisa Logaške novice
15. Letno poročilo o delu skupne uprave MIRED
16. Obravnava letnega poročila Nadzornega odbora Občine Logatec za leto 2011
17. Obravnava poročila o opravljenem nadzoru porabe proračunskih sredstev »Javna razsvetljava v letu 2010 in januar-oktober 2011«
18. Odgovori na svetniška vprašanja.

S 30. 1. 2015 so s spletišča umaknjeni spodnji video posnetki. Vsebina seje je zabeležena v zapisniku. 

1. del

2. del

3. del

4. del

  

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228