Preskoči na vsebino

11. redna seja Občinskega sveta, 26. 1. 2012 in 7. 2. 2012- Vabilo
- Zapisnik 11. redne seje z dne 26. 1. 2012
- Zapisnik nadaljevanja 11. redne seje z dne 7. 2. 2012

DNEVNI RED

Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje z dne 15. 12. 2011
1. Vprašanja in pobude svetnikov
2. Mandatne zadeve
3. Predlog Odloka o proračunu občine Logatec za leto 2012, druga obravnava
4. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Logatec, prva obravnava
5. Obravnava predloga Novelacija Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za investicijo »Gospodarska javna infrastruktura Grčarevec«
6. Obravnava predloga predinvesticijska zasnova izgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Notranjska –Istra-Kras »CERO NIK«
7. Predlog programa športa v občini Logatec za leto 2012
8. Predlog letnega programa kulture v občini Logatec za leto 2012
9. Obravnava Poročila o opravljenem nadzoru porabe proračunskih sredstev v KS Rovte v letu 2010
10. Obravnava poročila o opravljenem nadzoru porabe proračunskih sredstev »Prevozi oseb in stvari v letu 2010 in januar-junij 2011«
11. Obravnava poročila o opravljenem nadzoru o porabi javnih sredstev za namene pokroviteljstva župana (Poročilo)
12. Odgovori na svetniška vprašanja.

S 30. 1. 2015 so s spletišča umaknjeni spodnji video posnetki. Vsebina seje je zabeležena v zapisniku. 

1. del

2. del

3. del

4. del

  

 

Nadaljevanje 11. redne seje Občinskega sveta, 7. 2. 2012 
- Vabilo
- Zapisnik

DNEVNI RED

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Logatec, prva obravnava
Obravnava predloga Novelacija Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za investicijo »Gospodarska javna infrastruktura Grčarevec«
Obravnava predloga predinvesticijska zasnova izgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Notranjska –Istra-Kras »CERO NIK«
Odgovori na svetniška vprašanja

1. del

2. del


Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228