Preskoči na vsebino

9. redna seja Občinskega sveta, 10. 11. 2011- Vabilo
- Zapisnik 

DNEVNI RED:

Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje z dne 29. 9. 2011
1. Vprašanja in pobude svetnikov
2. Mandatne zadeve
3. Predlog Obvezne razlage drugega odstavka 5. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območje naselja Logatec (Uradni list RS, št. 32/97, 27/05, 34/06; Logaške novice št. 1-2/08, 4/08, 6/10, 4/11- obv. razl.) – druga obravnava
4. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih in turističnem vodenju v občini Logatec - druga obravnava
5. Predlog odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2011- hitri postopek
6. Predlog odloka o razveljavitvi odloka o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe – prva obravnava
7. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo na Kalcah - Volčji hrib – prva obravnava
8. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za stanovanjsko naselje Plesišče – levo – prva obravnava
9. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje naselja Rovte – prva obravnava
10. Predlog odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Logaške novice – prva obravnava
11. Pravilnik o spremembah pravilnika o (so)financiranju kulturnih programov in projektov v občini Logatec
12. Obravnava predloga Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za Obnova javne razsvetljave po Uredbi
13. Obravnava predloga 2. Novelacija Investicijskega programa za investicijo "Sanitarna kanalizacija in lagunska ČN Rovte"
14. Zapisnik zbora krajanov
15. Obravnava zapadlih terjatev
16. Odgovori na svetniška vprašanja

S 30. 1. 2015 so s spletišča umaknjeni spodnji video posnetki. Vsebina seje je zabeležena v zapisniku. 


1. del

2. del

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228