Preskoči na vsebino

4. redna seja Občinskega sveta, 24. 2. in 3. 3. 2011- Vabilo
- Zapisnik

DNEVNI RED:
Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje z dne 25. 1. 2011
1. Vprašanja in pobude svetnikov
2. Mandatne zadeve
3. Obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2011, II. obravnava
4. Obravnava predloga Odloka o ustanovitvi JP Komunalno podjetje Logatec, d. o. o., II. obravnava
5. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Logatec, skrajšani postopek
6. Obravnava predloga medobčinske pogodbe o sodelovanju pri pripravi in izvedbi projekta Center za ravnanje z odpadki Notranjske, Istre in Krasa (CERO NIK) ter obravnava predloga DIIP CERO NIK 
7. Obravnava predloga Letnega programa športa za leto 2011
8. Obravnava predloga Letnega programa kulture za leto 2011
9. Seznanitev s poročiloma o volilni kampanji za lokalne volitve v občini Logatec v letu 2010
10. Seznanitev z letnim poročilom Nadzornega odbora Občine Logatec za leto 2010 in seznanitev s sklepom Nadzornega odbora v zvezi s pregledom postopka imenovanja direktorja JP Komunalno podjetje Logatec, d. o. o.
11. Odgovori na svetniška vprašanja

S 30. 1. 2015 so s spletišča umaknjeni spodnji video posnetki. Vsebina seje je zabeležena v zapisniku. 


1. del2. del


3. del


4. delNadaljevanje 4. redne seje Občinskega sveta, 3. 3. 2011
- Vabilo
- Zapisnik

DNEVNI RED:
Obravnava predloga medobčinske pogodbe o sodelovanju pri pripravi in izvedbi projekta Center za ravnanje z odpadki Notranjske, Istre in Krasa (CERO NIK)      
Obravnava predloga Letnega programa športa za leto 2011
Obravnava predloga Letnega programa kulture za leto 2011
Seznanitev s poročili o volilni kampanji za lokalne volitve v občini Logatec v letu 2010
Obravnava predloga sklepa o podaljšanju plačevanja najemnine
- Odgovori na svetniška vprašanja


1. del2. del


Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228