Preskoči na vsebino

2. redna seja Občinskega sveta, 16. 12. 2010Vabilo
Zapisnik

DNEVNI RED:
Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje z dne 4. 11. 2010
1. Vprašanja in pobude svetnikov
2. Mandatne zadeve
3. Obravnava predloga Novelacije investicijskega programa  za investicijo »Sanitarna kanalizacija in lagunska čistilna naprava Rovte« (uvodna obrazložitev, dokument IP)
4. Obravnava vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011
5. Obravnava in sprejem Lokalnega energetskega koncepta občine Logatec (uvodna obrazložitev, dokument LEK, priloga 1, priloga 2)
6. Odgovori na svetniška vprašanja

S 30. 1. 2015 so s spletišča umaknjeni spodnji video posnetki. Vsebina seje je zabeležena v zapisniku. 

1. del

2. del

3. del

4.del


Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228