Preskoči na vsebino

24. redna seja, 24. 10. 2013 in 6. 11. 2013- vabilo
- zapisnik

DNEVNI RED:

Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje z dne, 19. 9. 2013
1. Vprašanja in pobude svetnikov
2. Mandatne zadeve
3. Obravnava predloga Odloka  o proračunu občine Logatec za leto 2014, I. obravnava
4. Obravnava predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora DL-233 del Soseske ob Notranjski cesti, I. obravnava
5. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec, I. obravnava
6. Obravnava predloga Odloka o oskrbi s pitno vodo, I. obravnava
7. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Logatec, skrajšani postopek
8. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prometni ureditvi v občini Logatec, skrajšani postopek
9. Obravnava predloga za sprejem uradno prečiščenega besedila Statuta občine Logatec, skrajšani postopek
10. Obravnava predloga za sprejem uradno prečiščenega besedila Poslovnika občinskega sveta občine Logatec, skrajšani postopek
11. Obravnava predloga Odredbe o prometni ureditvi v občini Logatec
12. Obravnava Predloga pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini
13. Obravnava predloga Sklepa o cenah storitve opravljanja gospodarske javne službe letnega vzdrževanja javnih občinskih cest v občini Logatec
14. Obravnava Predloga sprememb in dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Logatec za leto 2013
15. Ukinitev javnega dobra
16. Obravnava Končnega poročila Nadzornega odbora Občine Logatec o nadzoru nakazila sredstev Turističnemu društvu Logatec – december 2012
17. Obravnava Finančnega poročila za Logaške novice za leto 2012
18. Odgovori na svetniška vprašanja.

 

S 30. 1. 2015 so s spletišča umaknjeni spodnji video posnetki. Vsebina seje je zabeležena v zapisniku. 

 

Nadaljevanje 24. redne seje

- vabilo
- zapisnik

DNEVNI RED:

9. Obravnava predloga Odloka o oskrbi s pitno vodo, I. obravnava
10. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prometni ureditvi v občini Logatec, skrajšani postopek
11. Obravnava predloga za sprejem uradno prečiščenega besedila Statuta občine Logatec, skrajšani postopek
12. Obravnava predloga za sprejem uradno prečiščenega besedila Poslovnika občinskega sveta občine Logatec, skrajšani postopek
13. Obravnava predloga Odredbe o prometni ureditvi v občini Logatec
14. Obravnava Predloga pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini
15. Obravnava predloga Sklepa o cenah storitve opravljanja gospodarske javne službe letnega vzdrževanja javnih občinskih cest v občini Logatec
16. Obravnava Predloga sprememb in dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Logatec za leto 2013
17.  Ukinitev javnega dobra 
18. Obravnava Finančnega poročila za Logaške novice za leto 2012
19. Odgovori na svetniška vprašanja.

 

 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228