Preskoči na vsebinoObčinska inšpekcija
Darja Kavčič

Občinsko redarstvo
Dejan Puc

Obveščamo vas, da so uradne ure občinske inšpekcije in redarstva ob torkih od 8. do 10. ure in ob sredah od 15. do 17. ure.
V tem času smo osebno dosegljivi za vsa vaša vprašanja in pobude v zvezi s prekrškovnimi postopki iz naše pristojnosti.

 

Občinska inšpekcija in redarstvo Občine Logatec je organizirana kot prekrškovni organ in je na celotnem območju svojega delovanja pristojna:
- delovati skladno z Zakonom o prekrških, Zakonom o občinskem redarstvu, Zakonom o inšpekcijskem nadzoru in občinskimi odloki, ki ji dajejo pristojnosti in pooblastila, 
- nadzorovati izvajanje Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o cestah, Zakona o varstvu javnega reda in miru (v tistih členih, ki jo pooblaščajo) ter vseh drugih zakonov in odlokov, ki ji podeljujejo pristojnost nadzora, 
- voditi prekrškovne postopke v skladu z Zakonom o prekrških z izdajanjem odločb in plačilnih nalogov v primerih kršitev zakonskih določb in občinskih predpisov iz svoje pristojnosti,
- voditi inšpekcijske postopke v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru,
- odločati o ugovorih in zahtevah za sodno varstvo, katere kršitelji podajo na izdane odločbe o prekrških oziroma plačilne naloge.

- Prijava nepravilnosti v občini Logatec

 

 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228