Preskoči na vsebino 

Občina Logatec vsako leto v okviru občinskega praznika, 20. septembra, podeli občinska priznanja, v okviru praznovanja kulturnega praznika pa Februarska priznanja. Z letom 2008 pa smo uvedli tudi Priznanja na področju športa v občini Logatec. Župan pa lahko podeli še dve vrsti priznanj, in sicer Županove petice, ki jih prejmejo tisti učenci osnovnih šol, ki so vse razrede osnovne šole končali z najvišjim povprečjem točk, in sicer z najmanj 4,5. Priznanje župana Občine Logatec se podeljuje za pomembne enkratne dosežke in požrtvovalna ter humana dejanja.


Občinska priznanja delimo na tri vrste: 

Listino Občine Logatec (L)

(Listina Občine Logatec se podeljuje za posebne uspehe in dosežke v zadnjem obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo na družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem ali drugem področju ustvarjalnosti in dela, kar ima poseben pomen za razvoj in napredek Občine Logatec. Listino Občine Logatec lahko prejmejo posamezniki, skupine občanov, društva, vse pravne osebe oziroma organizacije. Listina občine Logatec je umetniško izdelana Iistina, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je podeljeno priznanje.)       

Spominsko plaketo z znakom Občine Logatec (SP)
(Spominska plaketa z znakom se podeljuje za izjemne uspehe in dosežke in kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo. Spominsko plaketo lahko prejmejo posamezniki, skupine občanov, društva, pravne osebe oziroma organizacije. Spominska plaketa Občine Logatec obsega umetniško izdelano plaketo, kateri se priloži pisni dokument, ki navaja besedilo sklepa, s katerim je priznanje podeljeno.)                         

Priznanje Častni občan Občine Logatec (ČO)
(Priznanje častni občan Občine Logatec se podeljuje posamezniku za izredno pomembne dosežke na ekonomskem, znanstvenem, kulturnem, razvojnem, vzgojno izobraževalnem, športnem, humanitarnem ali drugem področju, s čimer je posameznik izjemno prispeval k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Logatec doma ali v svetu. Priznanje častni občan se lahko podeli tudi tujcu. Priznanje častni občan Občine Logatec obsega posebno umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je podeljeno priznanje.)Februarska priznanja na dve vrsti:  

Priznanje za izjemne dosežke - ID

(- izjemnost stvaritve kulturno umetniškega dela ali dogodka, ki je bila javnosti predstavljena v zadnjih dveh letih pred podelitvijo in ki je dokazljiva s priznanji ali potrdili ali nagradami s tekmovanj; diplomami ali potrdili o objavljenih delih; potrdili o sodelovanju pri umetniških razstavah ali koncertih ter kritikami stvaritve;
- preseganje običajnosti delovanja v občini Logatec v zadnjih dveh letih pred podelitvijo kot je razvijanje novih oblik in vsebin kulturnega delovanja; 
- izjemen prispevek k razvoju kulture v občini Logatec.)

Priznanje za življenjsko delo - ŽD
(- dolgoletno strokovno in organizacijsko delo ali kulturno vzgojno in mentorsko delo, ali raziskovalno in publicistično delo, ki je pomembno vplivalo na razmah kulturne dejavnosti na posameznem področju v občini Logatec;
- stalnost in širina delovanja na področju kulture v občini Logatec;
- posebna skrb za popularizacijo kulturno umetniškega delovanja;
- uspešno dokumentacijsko in raziskovalno delo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
- delovanje na področju varovanja naravne in kulturne dediščine.)Občinska priznanja na področju športa (podeljena do leta 2011) na dve vrsti: 
Priznanje za izjemne dosežke - ID    
Priznanje za življenjsko delo - ŽD

DOSEDANJI NAGRAJENCI

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228