Preskoči na vsebino

Konservatorsko restavratorska dela na enotah kulturne dediščine, ki je v lasti Občine LogatecObčina Logatec je lastnica skoraj 38 enot kulturne dediščine. Enote je v zadnjem desetletju obnavljala sproti glede na nujnost sanacije, na zadnjih desetih enotah pa bodo konservatorko restavratorska dela opravljena v letih 2017 in 2018.

Preko Portala javnih naročil je bil izveden postopek pridobitve najugodnejše ponudbe ponudnika, ki lahko zagotovi ustrezno sanacijo. Nad sanacijami bdi Zavod za varstvo kulturne dediščine. Podjetje Amoret restavratorstvo d.o.o. je poslalo najugodnejšo ponudbo in bilo izbrano za izvajalca del. Ponudba izpolnjuje tudi vse zahteve, ki ji od izvajalca restavratorskih in konservatorskih del zahtevata Zavod za varstvo kulturne dediščine in Občina Logatec. Prva dela so že bila opravljena takoj po podpisu pogodbe v drugi polovici oktobra 2017.

Spominsko znamenje Ljubi Bavdek, EŠD: 21534 in Spominsko znamenje partizanom na Židovniku - Petkovec, EŠD: 21537 sta bila oktobra 2017 že sanirana.

V nabor enot kulturne dediščine, ki bo deležna temeljite sanacije so uvrščeni še: 
- Kapelica sv. Jožefa, EŠD 18612,
- Kapelica sv. Martina, EŠD: 18613,
- Kapelica v Ponikvah, EŠD: 21531,
- Spomenik padlim v NOB v Gorenjem Logatcu, EŠD: 21502,
- Spominska kapela padlim v 1. svetovni vojni, EŠD: 18610,
- Spominsko znamenje pri hiši Brod 13, EŠD: 18634,
- Spominsko znamenje žrtvama črne roke pri Jački, EŠD: 21519 in
- Znamenje na Tovarniški cesti, EŠD: 18633.

V primerih, kjer je potrebno izvesti konservatorsko restavratorske posege na kipih oz. delih spomenikov, ki se jih lahko odstrani, bodo slednji premeščeni v izvajalčeve prostore in spomladi ponovno nameščeni na svoja mesta. Dela, ki se jih izvede na licu mesta pa bodo izvedena glede na vremenske razmere.

Renat Gutnik
Višji svetovalec za turizem, kulturno dediščino in kulturo
Občina Logatec

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228