Preskoči na vsebino

Dobri pogoji za turizem na območju občine LogatecLogaško gospodarstvo med največjimi 30. v Sloveniji. Panoga gostinstva, kmetijstva, turizma in živilstva v samem vrhu po zastopanosti. Občina Logatec ima za pogoj turizma dobra izhodišča.
Po uradnih evidencah Statističnega urada Republike Slovenije je občina Logatec tako po površini (173,1 km2) kakor po številu registriranih poslovnih subjektov med 30. največjimi slovenskimi občinami. V letu 2015 je bilo registriranih 1.280 poslovnih subjektov: 647 samostojnih podjetnikov posameznikov, 393 gospodarskih družb, 126 društev, 59 drugih fizičnih oseb, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene dejavnosti, 36 nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava, 20 pravnih oseb javnega prava in ena zadruga.

Izrazita geostrateška lega, glavne prometne povezave, dobro razvita osrednjeslovenska regija ter kar dve industrijski coni skupaj pripomorejo k realizaciji 348 milijonov evrov skupnih prihodkov vseh gospodarskih družb s sedežem v občini, kar občino uvršča v zgornjo petino gospodarsko najmočnejših občin. Znotraj logaškega gospodarstva je po številu izvajalcev različnih oblik te panoge najbolj zastopano lesarstvo, sledi gradbeništvo, za tem pa skupaj panoge gostinstvo, kmetijstvo, turizem in živilstvo. Subjektov s tega področja je 90.


S turizmom so najbolj povezani ponudniki nastanitvenih zmogljivosti in gostinci.

Prehrambene kapacitete
Na območju občine se da okrepčati. Štiri kmetije odprtih vrat so dobro poznane, a včasih ne tako obiskane kot si zaslužijo. Na območju mesta Logatec je ena restavracija in pet gostiln, ena je še v Hotedršici, ena v Rovtah. Na območju občine imamo štiri picerije ter nekaj okrepčevalnic in pubov, barov ter peščico slaščičarn. Težko bi rekli, da katera gostinska kapaciteta po neki posebnosti ali trendu (npr. jédi pripravljeni z avtohtonih sestavin) precej izstopa, so pa nekateri razvili določene jedi, po katerih so prepoznavni v javnosti. Zaradi povpraševanja po malicah, so slednje pri marsikaterem ponudniku prioriteta. Bolje so obiskani tisti gostinci, kjer so s postrežbo hitri in imajo večje porcije.

Izstopajoča pica v eni izmed logaških picerij
Foto: Renata Gutnik

 

Nastanitvene kapacitete
Ponudnikov postelj je na območju občine Logatec deset. Skupaj ponujajo 228 postelj, ki jih je možno rezervirati na več načinov: osebno, preko telefona, elektronsko, preko večjih rezervacijskih sistemov kot je booking.com, pa si je možno rezervirati sobo pri šestih.

Gostje so pozorni na vse. Cenijo čiste in udobne postelje. V kolikor lastnik lastnoročno izdela kakšen kos pohištva in vanj vdahne svojo dušo, pa je navdušenje še toliko večje, kar povedo tudi ocene.
Foto: Renata Gutnik

Počitniška hiša Razglednik ima na voljo 8 postelj v štirih sobah, odjemalci pa so ji na booking.com pripisali oceno 9,8 od 10. Villa Tollazzi razpolaga z 12 posteljami v šestih sobah in ima oceno 8,9. Gostinsko rekreacijski center Zapolje je dobil oceno 8,8 za 44 postelj, Gostišče Jeršin ima 26 postelj in oceno 8,2, Hotel Grajman, ki je tudi lociran v Zapolju, pa ima oceno 7,3 ter 18 postelj. Preko booking.com lahko rezervirate tudi 18 postelj v Bed & Breakfast Žigon v Grčarevcu. Ostali ponudniki (še) ne oddajajo svojih sob preko tega, v zadnjem času najbolj popularnega, rezervacijskega sistema. A to ne pomeni, da so zato slabši. Ravno obratno, saj imajo dovolj stalnih gostov ali pa slednji k njim pridejo zaradi narave njihovega dela oz. ponudbe. Tako so polno zaposleni pri oddaji desetih postelj Sutterjevi v Gorenjem Logatcu, Gostilna Turk v Hotedršici jih oddaja šest, v Speleološkem kampu v Laze je na voljo 22 postelj, v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Medved, na krasni razgledni točki na Medvedjem Brdu, pa imajo 64 postelj.

Predvidoma v letu 2017 se bo tem desetim ponudnikom pridružil še Kamp Vitez v Grajskem parku, ki bo nudil prostor tudi kamp prikolicam.

Logaške nastanitvene zmogljivosti so poznane po čistih, urejenih in udobnih posteljah, njihovi ponudniki pa po svoji prijaznosti. O tem pričajo odlične ocene gostov, ki jih je dobilo šest naših ponudnikov, zato se za njihovo zasedenost v pomladno – poletno – jesenskem času ni bati.

 


Zasedenost postelj v obdobju zadnjih petih let
Občina Logatec skladno z določbami zakona, ki ureja spodbujanje razvoja turizma, vodi evidenco prihodov gostov, nočitev in pobrane turistične takse. Po tem krovnem turističnem zakonu je turistična taksa namensko sredstvo, ki se ga namenja direktno financiranju spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja. Ni pa to edini vir, ki je strogo namensko usmerjen v domači turizem. Enako velja tudi za koncesijske dajatve po zakonu o igrah na srečo. Po domače: ves davek, ki ga občine prejmejo s strani države z naslova dobitkov od iger na srečo, morajo občine nameniti za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo. Nikamor drugam. Občina Logatec sicer uspešno pridobi vso turistično takso, ni pa znesek v taki višini kot bi pričakovali, saj je med našimi gosti opravljenih povprečno 58% takih nočitev, kjer so gostje po zakonu plačila takse oproščeni.

V Logatcu je bilo največ opravljenih nočitev v letu 2008, in sicer kar 17.739. Po začetku gospodarske krize se je slednja najprej pokazala v storitveni dejavnosti, ki se ji lahko najprej odrečemo - turizmu. Trend upadanja je bil viden v obdobju 2013 in 2014, slednji tudi na račun neobratovanja določenih namestitvenih kapacitet. Medtem ko je bilo leto 2015 izredno uspešno, pa se zaenkrat leto 2016 napoveduje še kot uspešnejše. V enakem obdobju kot leta 2015, smo zabeležili skupaj več prihodov (2015: 2931, 2016: 3002), tuji turisti so opravili več nočitev (2015: 2023, 2016: 2044), zabeležene pa je bilo tudi več turistične takse (2015: 2.344,70 eur, 2016: 2.581,18 eur).

Tabela 1: Evidenca prihodov, nočitev in pobrane turistične takse 2011-2015

leto

Prihod domačih gostov

Prihod tujih gostov

Prihodov skupaj

Nočitve domačih gostov

Nočitve tujih gostov

Nočitve skupaj

Pobrana turistična taksa v eur

2011

3.452

2.337

5.789

8.098

5.230

13.328

4.782,03

2012

3.615

3.585

7.200

8.925

5.490

14.436

5.557,56

2013

3.485

2.486

5.971

8.852

3.964

12.709

4.118,47

2014

3.338

2.294

5.632

7.973

4.623

12.442

4.355,09

2015

4.019

2.709

6.728

9.880

6.423

16.303

7.934,18


Vir: Arhiv Občine Logatec, Oddelek za družbene dejavnosti

Koliko je bilo pobrane turistične takse je razvidno iz tabele, davek z naslova iger na srečo pa je bil v zadnjih letih naslednji:

Tabela 2: Dohodki z naslova davka od iger na srečo 2011-2015

Leto

2011

2012

2013

2014

2015

Višina sredstev v eur

28.285,31  

5.070,98

4.065,25

3.904,91

1.896,01


Vir: Arhiv Občine Logatec, Oddelek za splošne zadeve, Služba za finance in računovodstvo

V letu 2016 je bilo do 6. julija v občinski proračun prejetega že 4.014,74 eur davka s področja iger na srečo.

Kot zanimivost: največ davka od iger na srečo je v občinski proračun priteklo leta 2007: 168.895,17 eur, sledi leto 2009: 116.676,15 eur, nato 2011: 28.285,31 eur. Najmanj ga je bilo leta 2003: 1.548,08 eur. V ostalih neimenovanih 13. letih v obdobju 1999 - 2015 pa je bilo te sreče v višini 54.675,80 eur oz. povprečno dobrih 4.200 eur na leto.

 

 

Kam gre turistični denar?
Občina Logatec je za namen turizma v zadnjem petletnem obdobju v proračun prejela le okoli 15% sredstev kot jih dejansko nameni turizmu.
V proračunu za leto 2016 je bilo za namen turizma rezerviranih 115.000 eur, in sicer za promocijo občine 43.000 eur, za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva pa 72.000 eur. V tem drugem sklopu je vštetih tudi 16.000 eur za razpis, preko katerega Občina sofinancira turistične projekte, na razpis pa se lahko prijavijo vsi, ki so registrirani za opravljanje turističnih oz. gostinskih dejavnosti.

Tabela 3: Proračunska sredstva, namenjena turizmu 2011-2015

Leto

2011

2012

2013

2014

2015

Višina sredstev v eur

74.000

157.005,31

117.000

53.000

68.000

Vir: Proračuni iz obdobja 2011-2015

 


Kako v bodoče s turizmom v občini Logatec
Zakon o spodbujanju razvoja turizma določa, da je v pristojnosti občin načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja. Ker pa imajo občine kot pravne osebe javnega prava omejen obseg dejavnosti, s katerimi se lahko ukvarjajo oz jih tržijo, za namen razvoja turizma ustanavljajo javne zavode. Večina občin ima za ta namen tudi sprejete strategije razvoja za določeno časovno obdobje, ki so podlaga za ustanovitev zavodov in so v svojem bistvu managerski načrti upravljanja destinacije. Načrt je narejen na podlagi podrobne kvantitativne in kvalitativne makro in mikro analize stanja.

Občina Logatec takega dokumenta še nima, ga bo pa morala pridobiti, v kolikor si želi pravilno načrtovati razvoj turizma, medtem ko bo morala ustanoviti tudi organizacijo, ki bo po zakonu lahko izvajala razvoj, kot bo določen v strategiji.

 

TIC vs Turistična pisarna
TIC – turistično informacijski center je v samem bistvu prodajalna turističnih paketov, ki so namenjeni turistom oz. obiskovalcem dotičnega kraja. V TICu se dobi informacije o turističnem območju, katerega je turist obiskal, lahko se v njem tudi rezervira nastanitev. Poleg te redne ponudbe pa lahko TIC prodaja turistične spominke, artikle, ki jih turisti potrebujejo na potovanju (zemljevide, turistične vodiče, brošure, baterije, svetilke,…). TIC je lahko tudi wi-fi točka, predvsem pa je pomembno njegovo bistvo: namenjen je obiskovalcem in turistom, ki v to mesto pridejo od drugod.

Turistična pisarna v Logatcu ima drugačen namen. Je v zasebni lasti in njen osnovni namen je prodaja potovalnih aranžmajev občanom Logatca. Po domače: domačinom prodaja počitnice drugje po Sloveniji in tujini. Gre za potovalno agencijo, ne turistično informacijski center, zato nanje prelagati breme za neizvajanje dejavnosti TICa ni upravičeno.

TIC bo v Logatcu smiseln takrat, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji za njegov obstoj: ko bo sprejeta strategija razvoja, na podlagi katere bo ustanovljena pravna oseba javnega prava, ki bo smela tržiti turizem in izvajati aktivnosti za njegov razvoj ter ga privedla tako daleč, da bodo njeni produkti možni za nakup. A tudi kljub temu je obstoj TICa vprašljiv, saj je trend povpraševanja po turističnih podatkih in rezervacijah najmočnejši na spletu, ne več v katalogih in ob osebnih obiskih. Informiranje gostov ob osebnem stiku pa zagotavljajo že ponudniki turističnih storitev sami, sploh tisti, ki si želijo, da jim gostje podajo dobro oceno, se vračajo in hkrati privabljajo nove goste.

Turizem v Logatcu obstaja in je celo zelo dobro zastopan. Ustvarjajo pa ga tisti, ki so si izbrali ta poklic in se jim za ta doprinos lahko vsi zahvalimo. Občina jim je do sedaj tudi z evropskimi sredstvi pomagala pri skupni promociji, še več pa bo potrebno storiti na področju osnovne in turistične infrastrukture. Osnova so urejene prometne površine in počivališča, usmerjevalne table ter urejeno okolje.

Obstoječim ponudnikom trenutno manjka samo medsebojno povezovanje in skupno nastopanje na trgu ter več samopromocije. Dobra in konstantna promocija je v turizmu pot do uspeha. Tisti, ki jim manjka gostov, se bodo morali otresti strahov in se vpisati v svetovne spletne rezervacijske sisteme in tudi ob cestah poskrbeti za svojo promocijo. Po meritvah iz 2014, je šlo skozi Logatec po stari cesti v obe smeri 3.566.050 vozil. V marsikaterem so bili tudi turisti, ki bi se radi na poti do obale spočili. Če ne bodo opozorjeni na to možnost, se bodo peljali naprej do kraja, kjer so jim informacije veliko bolj dostopne in bodo tam pustili svoj denar.

Renata Gutnik, 
Višji svetovalec za turizem, kulturno dediščino in kulturo
Občine Logatec

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228