Preskoči na vsebino

Regionalna destinacijska organizacija Osrednjeslovenske regije pripravlja strategijo razvoja turizma te regije za obdobje šestih let in vabi javnost k sodelovanjuObčina Logatec statistično sodi v Osrednjeslovensko regijo, hkrati s tem pa turistično tudi pod okrilje Regionalne destinacijske organizacije Osrednjeslovenske regije.

Javni zavod Turizem Ljubljana, ki vodi oz. izvaja vse aktivnosti Regionalne destinacijske organizacije Osrednjeslovenske regije je pričel s terenskim delom za pripravo nove turistične strategije za regijo Osrednja Slovenija (2017-2022). Na strani zunanjih izvajalcev so sestavili konzorcij štirih snovalcev strategije, ki ga sestavljajo: Alohas, Društvo mladih v turizmu, Brand business school(BBS) in Innovatif. Strategija bo zastavljena zelo praktično, s poudarkom na turističnih produktih in konkretnim akcijskim načrtom. Delavnice na to temo bodo izvajali septembra.

Namen novega načrta je ponuditi strateški pogled naprej (šestletno obdobje, do leta 2022), hkrati pa podati zelo operativen načrt aktivnosti, ki bo podlaga za letne programe dela RDO Osrednja Slovenija. Dokument bo izvedbeno naravnan, gradil bo na dosedanjih temeljih in poglobil delo na tistih področjih, ki zahtevajo največ dela – med vsebinskimi poudarki bodo tako razvojno produktno delo, oblikovanje prodajnih programov, trajnostni razvoj in spodbujanje inovativnosti.

Temeljni cilj je z razvojnim načrtom (z akcijskim načrtom) doseči konsenz za nadaljnje skupne aktivnosti občin v regiji v prihodnjem obdobju, ki bodo pripeljale do povečanja obsega povpraševanja oziroma obiska ter povprečne dobe bivanja in potrošnje v regiji, pomemben operativni cilj pa je pospešiti razvoj inovativnih produktov v regiji.

Na spletni strani www.visitljubljana.com so odprli tudi nov zavihek https://www.visitljubljana.com/sl/turizem-ljubljana/projekt-rdo-osrednja-slovenija/, ki je namenjen tako občinskim lokalnim koordinatorjem turizma v RDO Osrednja Slovenija in končnim ponudnikom, kjer lahko spremljate kako se odvijajo naši skupni projekti.

Ob tej priložnosti vabijo tudi vse, ki se ukvarjajo s turizmom ali pa jih zanima turizem, da jim posredujete informacije o turističnih novostih, idejah in projektih,ki jih imate v načrtu v letih do 2018, da jih bodo lahko upoštevali pri svojem delu na povezavo https://www.visitljubljana.com/sl/turizem-ljubljana/projekt-rdo-osrednja-slovenija/poziv/ .

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228